N-ZS OV2 Učitelství občanské výchovy pro základní školy

Atribut: NZS_OV2_2P_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
Student si zapisuje povinně volitelné předměty ke zvolenému jazyku a také si vybere každý semestr povinně volitelný oborový předmět (v průběhu studia splní 4).

Předměty k diplomové práci:
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: %DPp Diplomová práce - Projekt, %DP Diplomová práce, %DPd Diplomová práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
OVp101 Vybrané kapitoly z české filozofie
1/0/0 z 1
OVp102 Didaktika OV 1
0/1/0 z 1
OVp103 Metody a techniky sociologického výzkumu
0/2/0 zk 4
OVp104 Internacionalizace studia pro OV
0/0/0 z 0

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVp013 Angličtina pro pedagogy - C
Pozn.: Kurz úrovně B2 navazuje na kurzy B1 z bakalářského studia.
0/2/0 z 3
JVp033 Němčina pro pedagogy - C
Pozn.: Kurz úrovně B2 navazuje na kurzy B1 z bakalářského studia.
0/2/0 z 3
JVp043 Ruština pro pedagogy - C
Pozn.: Kurz úrovně B2 navazuje na kurzy B1 z bakalářského studia.
0/2/0 z 3
OVp117 Ústavní pořádek ČR
0/2/0 z 2
OVp118 Empatie a aktivní naslouchání učitele
0/2/0 z 2
OVp119 Ethical issues of the Holocaust and genocide
0/2/0 z 4
OVp123 Politische Bildung: Theorie und Praxis
0/2/0 z 4
OVp125 Občanské vzdělávání - praxe a zkušenosti z terénu
0/2/0 z 3

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
OVp104 Internacionalizace studia pro OV
0/0/0 z 0
OVp105 Didaktika OV 2
OVp102 0/2/0 zk 4
OVp106 Etika
NOW ( ovp107 ) 1/0/0 z 1
OVp107 Seminář k etice
NOW ( ovp106 ) 0/1/0 z 1
OVp108 Estetická výchova
0/2/0 k 3
OVp109 Občan a právo
1/0/0 z 1
OV6001 Seminář k učitelské praxi 2
! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , HV6001 , CH6001 , KL6001 , AJ6001 , Bi6001 , CJ6001 , De6001 , FJ6001 , Kv6001 , MA6001 , NJ6001 , RJ6001 , RV6001 , SP6001 , TE6001 , Vi6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
OV6002 Učitelská praxe 2
0/0/5 z 2

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVp014 Angličtina pro pedagogy - D
JVp013 0/2/0 zk 4
JVp034 Němčina pro pedagogy - D
JVp033 0/2/0 zk 4
JVp044 Ruština pro pedagogy - D
JVp043 0/2/0 zk 4
OVp120 Významné osobnosti českých dějin
0/2/0 z 2
OVp121 Didaktika finančního vzdělávání
0/2/0 z 2
OVp123 Politische Bildung: Theorie und Praxis
0/2/0 z 4
OVp124 Introducing Postcolonial Studies
0/2/0 z 4

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
OVp104 Internacionalizace studia pro OV
0/0/0 z 0
OVp110 Didaktika OV 3
OVp105 0/2/0 z 2
OVp111 Kulturní antropologie
2/0/0 z 2
OVp112 Mezinárodní vztahy
NOW ( OVp113 ) 1/0/0 zk 3
OVp113 Mezinárodní vztahy-seminář
NOW ( OVp112 ) 0/1/0 z 1
OV6001 Seminář k učitelské praxi 2
! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , HV6001 , CH6001 , KL6001 , AJ6001 , Bi6001 , CJ6001 , De6001 , FJ6001 , Kv6001 , MA6001 , NJ6001 , RJ6001 , RV6001 , SP6001 , TE6001 , Vi6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
OV6003 Učitelská praxe 3
0/0/5 z 2

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
OVp117 Ústavní pořádek ČR
0/2/0 z 2
OVp118 Empatie a aktivní naslouchání učitele
0/2/0 z 2
OVp119 Ethical issues of the Holocaust and genocide
0/2/0 z 4
OVp123 Politische Bildung: Theorie und Praxis
0/2/0 z 4

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
OVp104 Internacionalizace studia pro OV
0/0/0 z 0
OVp114 Globální problémy lidstva
NOW ( OVp115 ) 2/0/0 k 3
OVp115 Seminář ke globálním problémům lidstva
NOW ( OVp114 ) 0/2/0 z 2

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
OVp120 Významné osobnosti českých dějin
0/2/0 z 2
OVp121 Didaktika finančního vzdělávání
0/2/0 z 2
OVp123 Politische Bildung: Theorie und Praxis
0/2/0 z 4
OVp124 Introducing Postcolonial Studies
0/2/0 z 4

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.