N-ZS PR2 Učitelství přírodopisu pro základní školy

Atribut: NZS_PR2_2P_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru předmět zvoleného jazyka a navíc minimálně jeden z nabízených povinně volitelných předmětů.

Předměty k diplomové práci:
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: %DPp Diplomová práce - Projekt, %DP Diplomová práce, %DPd Diplomová práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
BIp023 Didaktika přírodopisu 1
1/1/0 z 2
BIp024 Systém vyšších rostlin pro učitele
1/1/0 z 2
BIp025 Základy genetiky a buněčných dějů
1/2/0 k 3

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
BIp036 Základy zahradnictví a pěstitelství
1/1/0 k 2
JVp013 Angličtina pro pedagogy - C
Pozn.: Kurz úrovně B2 navazuje na kurzy B1 z bakalářského studia.
0/2/0 z 3
JVp033 Němčina pro pedagogy - C
Pozn.: Kurz úrovně B2 navazuje na kurzy B1 z bakalářského studia.
0/2/0 z 3
JVp043 Ruština pro pedagogy - C
Pozn.: Kurz úrovně B2 navazuje na kurzy B1 z bakalářského studia.
0/2/0 z 3

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
BIp040 Přírodní zahrady - podzim, zima
0/0/0 k 3
BIp041 Didaktika mimoškolní výuky přírodopisu
0/2/0 z 3


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
BIp026 Didaktika přírodopisu 2
1/1/0 zk 3
BIp027 Antropologie pro učitele
1/2/0 zk 4
BIp028 Biological and geological field practice
0/2/0 z 3
BIp029 Pěstitelské práce pro učitele
0/2/0 z 2
Bi6001 Seminář k učitelské praxi 2
! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , HV6001 , CH6001 , KL6001 , OV6001 , AJ6001 , CJ6001 , De6001 , FJ6001 , Kv6001 , MA6001 , NJ6001 , RJ6001 , RV6001 , SP6001 , TE6001 , Vi6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
Bi6002 Učitelská praxe 2
0/0/5 z 2

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
BIp038 Systém a evoluce řas a hub pro učitele
1/1/0 z 2
JVp014 Angličtina pro pedagogy - D
JVp013 0/2/0 zk 4
JVp034 Němčina pro pedagogy - D
JVp033 0/2/0 zk 4
JVp044 Ruština pro pedagogy - D
JVp043 0/2/0 zk 4

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
BIp039 Obratlovci České republiky
0/2/0 z 2
BIp042 Přírodní zahrady - jaro, léto
0/0/0 k 3
BIp043 Didaktika terénní výuky
0/0/2 z 3


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
BIp030 Zoologie strunatců pro učitele
1/1/0 z 2
BIp031 Neživá příroda pro učitele
1/1/0 z 2
BIp032 Školní biologické pokusy
0/2/0 z 2
BIp033 Integrované terénní cvičení
0/2/0 z 2
Bi6001 Seminář k učitelské praxi 2
! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , HV6001 , CH6001 , KL6001 , OV6001 , AJ6001 , CJ6001 , De6001 , FJ6001 , Kv6001 , MA6001 , NJ6001 , RJ6001 , RV6001 , SP6001 , TE6001 , Vi6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
Bi6003 Učitelská praxe 3
0/0/5 z 2

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
BIp037 Principy etologie
2/0/0 k 2

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
BIp040 Přírodní zahrady - podzim, zima
0/0/0 k 3
BIp041 Didaktika mimoškolní výuky přírodopisu
0/2/0 z 3


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
BIp034 Zoologie bezobratlých pro učitele
2/2/0 z 2
BIp035 Didaktika přírodopisu 3
0/4/0 z 2

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.