N-ZS RJ2 Učitelství ruského jazyka pro základní školy (jednoobor)

Atribut: NZS_RJ2_1P_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k diplomové práci:
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: %DPp Diplomová práce - Projekt, %DP Diplomová práce, %DPd Diplomová práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
RJ2000 Didaktika ruštiny 1
0/1/0 z 2
RJ2003 Dětská literatura 1
1/0/0 k 2
RJ2006 Internacionalizace
0/0/0 z 0
RJ2008 Lexikologie a stylistika ruštiny 1
2/0/0 zk 4
RJ2010 Praktická jazyková cvičení 1
0/1/0 z 2
RJ2017 Didaktika literárního textu 1
0/1/0 z 2
RJ2024 Kontrola povinné četby 1
0/2/0 k 3
RJ2027 Praktická gramatika ruštiny 1
0/1/0 z 2
RJ2036 Stará ruská literatura a folklór 1
1/0/0 k 3

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
RJ2018 Jazykový seminář 1
0/2/0 z 4
RJ2034 Seminář z lexikologie a stylistiky 1
0/2/0 z 4


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
RJ2001 Didaktika ruštiny 2
0/1/0 z 2
RJ2006 Internacionalizace
0/0/0 z 0
RJ2009 Literatura ruská 1
1/0/0 k 2
RJ2011 Praktická jazyková cvičení 2
0/1/0 z 2
RJ2015 Syntax ruštiny 1
1/0/0 zk 3
RJ2025 Kontrola povinné četby 2
0/2/0 k 3
RJ2028 Praktická gramatika ruštiny 2
0/1/0 z 2
RJ2031 Ročníková práce 1
0/0/0 z 3
RJ6001 Seminář k učitelské praxi 2
! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , HV6001 , CH6001 , KL6001 , OV6001 , AJ6001 , Bi6001 , CJ6001 , De6001 , FJ6001 , Kv6001 , MA6001 , NJ6001 , RV6001 , SP6001 , TE6001 , Vi6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
RJ6002 Učitelská praxe 2
0/0/5 z 2

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
RJ2019 Jazykový seminář 2
0/2/0 z 4
RJ2032 Seminář k diplomové práci 1
0/0/0 z 2
RJ2035 Seminář ze syntaxe ruštiny 1
0/2/0 z 4


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
RJ2002 Didaktika ruštiny 3
0/1/0 zk 3
RJ2004 Historický vývoj ruštiny 1
1/0/0 z 2
RJ2006 Internacionalizace
0/0/0 z 0
RJ2012 Praktická jazyková cvičení 3
0/1/0 zk 3
RJ2014 Současná ruská literatura 1
1/0/0 k 2
RJ2017 Didaktika literárního textu 1
0/1/0 z 2
RJ2026 Kontrola povinné četby 3
0/2/0 k 3
RJ2029 Překladová cvičení 1
0/2/0 z 4
RJ6001 Seminář k učitelské praxi 2
! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , HV6001 , CH6001 , KL6001 , OV6001 , AJ6001 , Bi6001 , CJ6001 , De6001 , FJ6001 , Kv6001 , MA6001 , NJ6001 , RV6001 , SP6001 , TE6001 , Vi6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
RJ6003 Učitelská praxe 3
0/0/5 z 2

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
RJ2020 Jazykový seminář 3
0/2/0 z 4
RJ2022 Kapitoly z ruské literatury 1
1/1/0 z 4
RJ2032 Seminář k diplomové práci 1
0/0/0 z 2
RJ2033 Seminář z historického vývoje 1
0/1/0 z 4


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
RJ2005 Historický vývoj ruštiny 2
1/0/0 k 2
RJ2006 Internacionalizace
0/0/0 z 0
RJ2007 Klauzurní práce 1
0/0/0 z 0
RJ2013 Praktická jazyková cvičení 4
0/1/0 z 2
RJ2016 Didaktická konference 1
0/0/0 k 5
RJ2030 Překladová cvičení 2
0/1/0 z 3

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
RJ2021 Jazykový seminář 4
0/2/0 z 4
RJ2023 Kapitoly z ruské literatury 2
1/1/0 z 4