N-ZS SP2 Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy

Atribut: NZS_SP2_2P_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru předmět zvoleného jazyka a navíc minimálně jeden z nabízených povinně volitelných předmětů.

Předměty k diplomové práci:
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: %DPp Diplomová práce - Projekt, %DP Diplomová práce, %DPd Diplomová práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPp200 Didaktiky předmětů 1. stupně základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 1 - matematika
0/2/0 zk 4
SPp206 Internacionalizace oboru Speciální pedagogika
0/0/0 z 0
SPp208 Metodologie 2
0/1/0 zk 3
SPp210 Patopsychologie 2
1/0/0 k 3
SPp226 Specializace: Specifické poruchy učení
0/4/0 zk 6

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVp013 Angličtina pro pedagogy - C
Pozn.: Kurz úrovně B2 navazuje na kurzy B1 z bakalářského studia.
0/2/0 z 3
JVp017 Angličtina pro speciální pedagogy - C
Pozn.: Kurz na úrovni B2. Předmět navazuje na bakalářské jazykové kurzy úrovně B1.
0/2/0 z 3
JVp033 Němčina pro pedagogy - C
Pozn.: Kurz úrovně B2 navazuje na kurzy B1 z bakalářského studia.
0/2/0 z 3
JVp037 Němčina pro speciální/sociální pedagogy - C
Pozn.: Kurz na úrovni B2. Předmět navazuje na bakalářské jazykové kurzy úrovně B1.
0/2/0 z 3

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPp003 Inclusive Education
0/1/0 z 2
SPp010 Reedukace specifických poruch učení
0/2/0 z 2
SPp015 Symptomatické poruchy řeči
0/2/0 z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPp206 Internacionalizace oboru Speciální pedagogika
0/0/0 z 0
SP6001 Seminář k učitelské praxi 2
Pozn.: Nezapisují studenti jednooborové SP: SPZP, SPAN, SPPU
! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , HV6001 , CH6001 , KL6001 , OV6001 , AJ6001 , Bi6001 , CJ6001 , De6001 , FJ6001 , Kv6001 , MA6001 , NJ6001 , RJ6001 , RV6001 , TE6001 , Vi6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
SP6002 Učitelská praxe 2
Pozn.: Nezapisují studenti jednooborové SP: SPZP, SPAN, SPPU
0/0/5 z 2

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVp014 Angličtina pro pedagogy - D
JVp013 0/2/0 zk 4
JVp018 Angličtina pro speciální pedagogy - D
JVp017 0/2/0 zk 4
JVp034 Němčina pro pedagogy - D
JVp033 0/2/0 zk 4
JVp038 Němčina pro speciální/sociální pedagogy - D
JVp037 0/2/0 zk 4
SPp207 Intervence 3P žáků s ADHD/ADD
Pozn.: Zapisují studenti specializace etopedie. Výuka bude probíhat, pokud se zaregistrují nejméně tři studenti.
0/2/0 k 3
SPp214 Specializace: Edukace žáků s mentálním postižením 1
Pozn.: Zapisují studenti specializace psychopedie.
0/4/0 zk 8
SPp216 Specializace: Edukace žáků s narušenou komunikační schopností a s mentálním postižením 1
Pozn.: Zapisují studenti logopedie a psychopedie.
0/4/0 zk 8
SPp219 Specializace: Edukace žáků s problémy/poruchami chování 1
Pozn.: Zapisují studenti specializace etopedie.
0/2/0 zk 4
SPp220 Specializace: Edukace žáků s tělesným a souběžným postižením více vadami 1
Pozn.: Zapisují studenti specializace více vad.
0/4/0 zk 8
SPp222 Specializace: Edukace žáků se sluchovým postižením 1
Pozn.: Zapisují studenti specializace surdopedie.
0/4/0 zk 8
SPp224 Specializace: Edukace žáků se zrakovým postižením 1
Pozn.: Zapisují studenti specializace oftalmopedie. Výuka bude probíhat, pokud se zaregistrují nejméně tři studenti.
0/4/0 zk 8

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPp003 Inclusive Education
0/2/0 z 2
SPp010 Reedukace specifických poruch učení
0/2/0 z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPp201 Didaktiky předmětů 1. stupně základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 2 - český jazyk
0/2/0 zk 6
SPp204 Inkluzivní didaktika
0/2/0 zk, k 3
SPp206 Internacionalizace oboru Speciální pedagogika
0/0/0 z 0
SPp211 Podpůrná opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
0/1/0 k 4
SP6001 Seminář k učitelské praxi 2
Pozn.: Nezapisují studenti jednooborové SP: SPZP, SPAN, SPPU
! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , HV6001 , CH6001 , KL6001 , OV6001 , AJ6001 , Bi6001 , CJ6001 , De6001 , FJ6001 , Kv6001 , MA6001 , NJ6001 , RJ6001 , RV6001 , TE6001 , Vi6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
SP6003 Učitelská praxe 3
Pozn.: Nezapisují studenti jednooborové SP: SPZP, SPAN, SPPU
0/0/5 z 2

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPp215 Specializace: Edukace žáků s mentálním postižením 2
Pozn.: Zapisují studenti specializace psychopedie.
0/4/0 zk 8
SPp217 Specializace: Edukace žáků s narušenou komunikační schopností a s mentálním postižením 2
0/4/0 zk 8
SPp221 Specializace: Edukace žáků s tělesným a souběžným postižením více vadami 2
Pozn.: Zapisují studenti specializace více vad.
0/4/0 zk 8
SPp223 Specializace: Edukace žáků se sluchovým postižením 2
Pozn.: Zapisují studenti specializace surdopedie.
0/4/0 zk 8
SPp225 Specializace: Edukace žáků se zrakovým postižením 2
Pozn.: Zapisují studenti specializace oftalmopedie.
0/4/0 zk 8
SPp602 Specializace: Edukace žáků s problémy/poruchami chování 2
Pozn.: Zapisují studenti specializace etopedie.
0/4/0 zk 8

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPp003 Inclusive Education
0/1/0 z 2
SPp010 Reedukace specifických poruch učení
0/2/0 z 2
SPp015 Symptomatické poruchy řeči
0/2/0 z 2
SPp016 Výzkumný projekt v praxi
0/0/0 z 10


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPp202 Didaktiky předmětů 1. stupně základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 3
0/2/0 k 3
SPp206 Internacionalizace oboru Speciální pedagogika
0/0/0 z 0

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPp008 Případová studie
0/0/0 z 10
SPp017 Pedagogická praxe - Specifické poruchy učení
0/0/0 z 1