N-ZS TE2 Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy

Atribut: NZS_TE2_2P_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru předmět zvoleného jazyka a navíc minimálně jeden z nabízených povinně volitelných předmětů.

Předměty k diplomové práci:
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: %DPp Diplomová práce - Projekt, %DP Diplomová práce, %DPd Diplomová práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
TI2001 Didaktika – dřevo, kovy
1/2/0 zk 5
TI2002 Tvorba www aplikací
0/2/0 z 2

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVp013 Angličtina pro pedagogy - C
Pozn.: Kurz úrovně B2 navazuje na kurzy B1 z bakalářského studia.
0/2/0 z 3
JVp033 Němčina pro pedagogy - C
Pozn.: Kurz úrovně B2 navazuje na kurzy B1 z bakalářského studia.
0/2/0 z 3
JVp043 Ruština pro pedagogy - C
Pozn.: Kurz úrovně B2 navazuje na kurzy B1 z bakalářského studia.
0/2/0 z 3
TI2003 Praktické činnosti na ZŠ (dřevo, kovy, plasty)
0/2/0 z 2
TI2004 Ekonomika v domácnosti a podnikání
0/2/0 z 2
TI2005 Interaktivita ve vzdělávání
0/2/0 z 2

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
TI0001 Praktické činnosti ve volnočasových aktivitách
2/0/0 k 3
TI0003 3D modelování a vizualizace
0/2/0 z 3
TI0005 Stavba a programování robotů pro ZŠ
0/2/0 z 4
TI0007 Elektronika hrou
0/2/0 z 4
TI0010 Modelování a konstruování v technice
0/2/0 z 3


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
TE6001 Seminář k učitelské praxi 2
! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , HV6001 , CH6001 , KL6001 , OV6001 , AJ6001 , Bi6001 , CJ6001 , De6001 , FJ6001 , Kv6001 , MA6001 , NJ6001 , RJ6001 , RV6001 , SP6001 , Vi6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
TE6002 Učitelská praxe 2
0/0/5 z 2
TI2006 Didaktika – výpočetní technika
1/2/0 zk 5
TI2007 Databáze a redakční systémy na ZŠ
0/2/0 z 2

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVp014 Angličtina pro pedagogy - D
JVp013 0/2/0 zk 4
JVp034 Němčina pro pedagogy - D
JVp033 0/2/0 zk 4
JVp044 Ruština pro pedagogy - D
JVp043 0/2/0 zk 4
TI2008 Programování
0/2/0 z 2
TI2009 Technická zájmová činnost – stavba a programování robotů
0/2/0 z 2
TI2010 E-learning
0/2/0 z 2

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
TI0002 Hry a hračky ze dřeva
0/2/0 z 3
TI0004 Lékařská přístrojová technika
0/2/0 z 2
TI0006 Vytváření inteligentních animací ve Flash
0/2/0 z 4
TI0008 CAD konstruování
0/2/0 z 3
TI0009 Lidové tradice a řemesla v praktických činnostech
2/0/0 k 3


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
TE6001 Seminář k učitelské praxi 2
! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , HV6001 , CH6001 , KL6001 , OV6001 , AJ6001 , Bi6001 , CJ6001 , De6001 , FJ6001 , Kv6001 , MA6001 , NJ6001 , RJ6001 , RV6001 , SP6001 , Vi6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
TE6003 Učitelská praxe 3
0/0/5 z 2
TI2011 Didaktika – elektrotechnika a elektronika
1/2/0 zk 5
TI2012 Konstruování a parametrické modelování
0/2/0 z 2

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
TI2013 Provoz a údržba domácnosti
0/2/0 z 2
TI2014 Technická zájmová činnost – praktická elektronika
0/2/0 z 2
TI2015 Projektové vyučování
0/2/0 z 2

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
TI0001 Praktické činnosti ve volnočasových aktivitách
2/0/0 k 3
TI0003 3D modelování a vizualizace
0/2/0 z 3
TI0005 Stavba a programování robotů pro ZŠ
0/2/0 z 4
TI0007 Elektronika hrou
0/2/0 z 4
TI0010 Modelování a konstruování v technice
0/2/0 z 3


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
TI2016 Didaktika - exkurze
0/2/0 z 2
TI2017 Novinky ve vědě a technice
0/2/0 z 2
TI2018 Aplikace výpočetní techniky na ZŠ 2
0/2/0 z 2
TI2019 Internacionalizace v technické a informační výchově
0/0/0 z 0

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
TI0002 Hry a hračky ze dřeva
0/2/0 z 3
TI0004 Lékařská přístrojová technika
0/2/0 z 2
TI0006 Vytváření inteligentních animací ve Flash
0/2/0 z 4
TI0008 CAD konstruování
0/2/0 z 3
TI0009 Lidové tradice a řemesla v praktických činnostech
2/0/0 k 3