N-ZS VV2 Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ

Atribut: NZS_VV2_P_2012

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k diplomové práci:
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

 

1. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
VV8MP_A1 Ateliér 1   0/3/0 z 3
VV8MP_DVV1 Didaktika 1 - Historie výtvarné pedagogiky   2/0/0 z 2
VV8MP_SDU1 Seminář k dějinám umění 1   0/2/0 zk 2

1. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.

1. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
VV_SART1 Socio-art 1   2/0/0 k 4
VV1BP_VVKT Keramická tvorba   0/2/0 z 2

 

2. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
VV8MP_A2 Atelier 2   0/3/0 zk 6
VV8MP_DVV2 Didaktika 2 - Intermediální výukové modely   2/0/0 zk 4
VV8MP_EST1 Estetika 1   2/0/0 z 2
VV8MP_SDU2 Seminář k dějinám umění 2   0/2/0 z 2

2. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.

2. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
VV_OPVU Osobnosti provozu výtvarného umění
Pozn.: Přednáška je nabízena jako tzv. kooperovaný předmět pro všechny obory na MU.
  2/0/0 k 3
VV_SART2 Socio-art 2   2/0/0 k 4
VV1BP_VVKT Keramická tvorba   0/2/0 z 2

 

 

 

3. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
VV8MP_A3 Ateliér 3   0/3/0 z 3
VV8MP_DVV3 Didaktika 3 - Školní kurikula a výtvarné dílny   2/0/0 zk 2
VV8MP_EST2 Estetika 2   2/0/0 zk 4
VV8MP_SDU3 Seminář k dějinám umění 3   0/2/0 z 2

3. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.

3. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
VV1BP_VVKT Keramická tvorba   0/2/0 z 2

 

 

 

4. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
VV8MP_TU Teorie umění   2/0/0 z 2

4. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.

4. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
VV_OPVU Osobnosti provozu výtvarného umění
Pozn.: Přednáška je nabízena jako tzv. kooperovaný předmět pro všechny obory na MU.
  2/0/0 k 3
VV1BP_VVKT Keramická tvorba   0/2/0 z 2