N-ZS VZ2 Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy

Atribut: NZS_VZ2_2P_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru předmět zvoleného jazyka a navíc minimálně jeden z nabízených povinně volitelných předmětů.

Předměty k diplomové práci:
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: %DPp Diplomová práce - Projekt, %DP Diplomová práce, %DPd Diplomová práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
VZpM11 Alternativní léčebné metody
0/1/0 k 2
VZpM12 Didaktika výchovy ke zdraví 1
0/2/0 z 2
VZpM13 Osobnostní a sociální rozvoj
0/1/0 k 2

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVp013 Angličtina pro pedagogy - C
Pozn.: Kurz úrovně B2 navazuje na kurzy B1 z bakalářského studia.
0/2/0 z 3
JVp033 Němčina pro pedagogy - C
Pozn.: Kurz úrovně B2 navazuje na kurzy B1 z bakalářského studia.
0/2/0 z 3
JVp043 Ruština pro pedagogy - C
Pozn.: Kurz úrovně B2 navazuje na kurzy B1 z bakalářského studia.
0/2/0 z 3

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
RV6001 Seminář k učitelské praxi 2
! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , HV6001 , CH6001 , KL6001 , OV6001 , AJ6001 , Bi6001 , CJ6001 , De6001 , FJ6001 , Kv6001 , MA6001 , NJ6001 , RJ6001 , SP6001 , TE6001 , Vi6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
RV6002 Učitelská praxe 2
0/0/5 z 2
VZpM21 První pomoc ve školním prostředí
0/2/1 zk 5
VZpM22 Sociálně patologické jevy
0/1/0 k 3
VZpM23 Právo pro učitele výchovy ke zdraví
0/1/0 k 2

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVp014 Angličtina pro pedagogy - D
JVp013 0/2/0 zk 4
JVp034 Němčina pro pedagogy - D
JVp033 0/2/0 zk 4
JVp044 Ruština pro pedagogy - D
JVp043 0/2/0 zk 4

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
VZpM24 Prevence chronických neinfekčních chorob a syndromu stáří
0/2/1 k 4


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
RV6001 Seminář k učitelské praxi 2
! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , HV6001 , CH6001 , KL6001 , OV6001 , AJ6001 , Bi6001 , CJ6001 , De6001 , FJ6001 , Kv6001 , MA6001 , NJ6001 , RJ6001 , SP6001 , TE6001 , Vi6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
RV6003 Učitelská praxe 3
0/0/5 z 2
VZpM31 Didaktika výchovy ke zdraví 2
VZpM12 0/2/0 k 3
VZpM32 Problematika ochrany a podpory zdraví
0/1/1 k 3
VZpM33 Podpora psychického zdraví
0/1/0 k 2
VZpM34 Zátěžové, ohrožující a krizové situace
0/2/0 k 3

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
VZpM41 Aktuální témata výchovy ke zdraví
0/1/1 k 3
VZpM42 Didaktika výchovy ke zdraví 3
VZpM31 0/2/0 z 2
VZpM43 Internacionalizace ve výchově ke zdraví
0/0/0 z 1

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.