N-ZS ZE2 Učitelství zeměpisu pro základní školy

Atribut: NZS_ZE2_2P_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru předmět zvoleného jazyka a navíc minimálně jeden z nabízených povinně volitelných předmětů.

Předměty k diplomové práci:
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: %DPp Diplomová práce - Projekt, %DP Diplomová práce, %DPd Diplomová práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
Ze0151 Didaktika geografie 1
0/2/0 z 2
Ze0152 Nauka o krajině
1/1/0 zk 4
Ze0153 Užitečná geografie
0/2/0 z 2
Ze0154 Integrovaná terénní výuka - Jedovnice
0/0/3.3 z 3

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVp013 Angličtina pro pedagogy - C
Pozn.: Kurz úrovně B2 navazuje na kurzy B1 z bakalářského studia.
0/2/0 z 3
JVp033 Němčina pro pedagogy - C
Pozn.: Kurz úrovně B2 navazuje na kurzy B1 z bakalářského studia.
0/2/0 z 3
JVp043 Ruština pro pedagogy - C
Pozn.: Kurz úrovně B2 navazuje na kurzy B1 z bakalářského studia.
0/2/0 z 3
Ze0163 Regionální geografie Ameriky, Austrálie, Oceánie a polárních oblastí
0/2/0 k 3
Ze0164 Regionální geografie Asie a Afriky
0/2/0 k 3

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
Ze0155 Aktivizující formy a metody ve výuce zeměpisu
0/2/0 z 3


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
Ze0156 Didaktika geografie 2
1/1/0 k 3
Ze0157 Fyzická geografie ČR
0/2/0 k 3
Ze0158 Socioekonomická geografie ČR
0/2/0 k 3
Ze0159 Terénní praxe - Česká republika
0/0/3.3 z 3
Ze0166 Geography in English
0/0/0 z 0
Ze6001 Seminář k učitelské praxi 2
! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , HV6001 , CH6001 , KL6001 , OV6001 , AJ6001 , Bi6001 , CJ6001 , De6001 , FJ6001 , Kv6001 , MA6001 , NJ6001 , RJ6001 , RV6001 , SP6001 , TE6001 , Vi6001 , VV6001 ) 0/.5/0 z 1
Ze6002 Učitelská praxe 2
0/0/5 z 2

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVp014 Angličtina pro pedagogy - D
JVp013 0/2/0 zk 4
JVp034 Němčina pro pedagogy - D
JVp033 0/2/0 zk 4
JVp044 Ruština pro pedagogy - D
JVp043 0/2/0 zk 4

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
Ze0160 Konzultace k diplomové práci 1
0/1/0 z 3


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
Ze0161 Didaktika geografie 3
0/2/0 z 2
Ze0162 Regionální geografie Evropy
1/2/0 zk 5
Ze6001 Seminář k učitelské praxi 2
! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , HV6001 , CH6001 , KL6001 , OV6001 , AJ6001 , Bi6001 , CJ6001 , De6001 , FJ6001 , Kv6001 , MA6001 , NJ6001 , RJ6001 , RV6001 , SP6001 , TE6001 , Vi6001 , VV6001 ) 0/.5/0 z 1
Ze6003 Učitelská praxe 3
0/0/5 z 2

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
Ze0163 Regionální geografie Ameriky, Austrálie, Oceánie a polárních oblastí
0/2/0 k 3
Ze0164 Regionální geografie Asie a Afriky
0/2/0 k 3

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
Ze0155 Aktivizující formy a metody ve výuce zeměpisu
0/2/0 z 3
Ze0165 Konzultace k diplomové práci 2
0/1/0 z 3


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
Ze0166 Geography in English
0/0/0 z 0

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
Ze0167 Výzkum v geografickém vzdělávání
0/2/0 z 4
Ze0168 Konzultace k diplomové práci 3
0/1/0 z 3