B Společný základ pro bakalářská prezenční studia

Atribut: SZ_BP_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru předmět zvoleného jazyka a navíc minimálně jeden z nabízených povinně volitelných předmětů.

Předměty k bakalářské práci:
Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: %BPp Bakalářská práce - Projekt, %BP Bakalářská práce, %BPd Bakalářská práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie
2/0/0 zk 4
SZ6001 Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie
0/1/0 z 2

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SZ6062 Virtuální třída
// k 3
SZ6064 Úvod do filosofie
1/0/0 k 3
SZ6070 E-learningové systémy ve vzdělávání
0/2/0 k 3
SZ6071 Interaktivní tabule a didaktická technika ve vzdělávání
0/2/0 k 3
SZ6072 Základy IT gramotnosti a bezpečnosti pro učitele
0/2/0 k 3
SZ6073 Zpracování informací z elektronických zdrojů
0/2/0 k 3


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SZ6003 Vývojová psychologie
1/1/0 k 3
SZ6004 Teorie a metodika výchovy
1/0/0 k 2

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SZ6013 Dramatická výchova v pedagogické praxi
! NOWANY ( SZ6014 , SZ6015 , SZ6016 , SZ6017 , SZ6018 , SZ6019 , SZ6020 , SZ6021 , SZ6022 , SZ6023 , SZ6024 , SZ6025 ) 0/2/0 z 2
SZ6014 Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele
! NOWANY ( SZ6013 , SZ6015 , SZ6016 , SZ6017 , SZ6018 , SZ6019 , SZ6020 , SZ6021 , SZ6022 , SZ6023 , SZ6024 , SZ6025 ) 0/2/0 z 2
SZ6015 Metodika průřezových témat v RVP
! NOWANY ( SZ6013 , SZ6014 , SZ6016 , SZ6017 , SZ6018 , SZ6019 , SZ6020 , SZ6021 , SZ6022 , SZ6023 , SZ6024 , SZ6025 ) 0/2/0 z 2
SZ6016 Metodika respektující výchovy
! NOWANY ( SZ6013 , SZ6014 , SZ6015 , SZ6017 , SZ6018 , SZ6019 , SZ6020 , SZ6021 , SZ6022 , SZ6023 , SZ6024 , SZ6025 ) 0/2/0 z 2
SZ6017 Multikulturní lekce na základních školách
! NOWANY ( SZ6013 , SZ6014 , SZ6016 , SZ6015 , SZ6018 , SZ6019 , SZ6020 , SZ6021 , SZ6022 , SZ6023 , SZ6024 , SZ6025 ) 0/2/0 z 2
SZ6018 Osobnostní a sociální příprava
! NOWANY ( SZ6013 , SZ6014 , SZ6016 , SZ6017 , SZ6015 , SZ6019 , SZ6020 , SZ6021 , SZ6022 , SZ6023 , SZ6024 , SZ6025 ) 0/2/0 z 2
SZ6019 Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky
! NOWANY ( SZ6013 , SZ6014 , SZ6016 , SZ6017 , SZ6018 , SZ6015 , SZ6020 , SZ6021 , SZ6022 , SZ6023 , SZ6024 , SZ6025 ) 0/2/0 z 2
SZ6020 Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem
! NOWANY ( SZ6013 , SZ6014 , SZ6016 , SZ6017 , SZ6018 , SZ6019 , SZ6015 , SZ6021 , SZ6022 , SZ6023 , SZ6024 , SZ6025 ) 0/2/0 z 2
SZ6021 Sociálně patologické jevy v životě žáků ZŠ a studentů SŠ
! NOWANY ( SZ6013 , SZ6014 , SZ6016 , SZ6017 , SZ6018 , SZ6019 , SZ6020 , SZ6015 , SZ6022 , SZ6023 , SZ6024 , SZ6025 ) 0/2/0 z 2
SZ6022 Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese
! NOWANY ( SZ6013 , SZ6014 , SZ6016 , SZ6017 , SZ6018 , SZ6019 , SZ6020 , SZ6021 , SZ6015 , SZ6023 , SZ6024 , SZ6025 ) 0/2/0 z 2
SZ6023 Výchova nadaných žáků
! NOWANY ( SZ6013 , SZ6014 , SZ6016 , SZ6017 , SZ6018 , SZ6019 , SZ6020 , SZ6021 , SZ6022 , SZ6015 , SZ6024 , SZ6025 ) 0/2/0 z 2
SZ6024 Výchova v práci učitele
! NOWANY ( SZ6013 , SZ6014 , SZ6016 , SZ6017 , SZ6018 , SZ6019 , SZ6020 , SZ6021 , SZ6022 , SZ6023 , SZ6015 , SZ6025 ) 0/2/0 z 2
SZ6025 Výchovné situace ve škole: analýza a interpretace
! NOWANY ( SZ6013 , SZ6014 , SZ6016 , SZ6017 , SZ6018 , SZ6019 , SZ6020 , SZ6021 , SZ6022 , SZ6023 , SZ6024 , SZ6015 ) 0/2/0 z 2

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SZ6057 Pravopis a gramatika současné češtiny v praxi
// k 3
SZ6058 Základy jazykové kultury a rétoriky
// k 3
SZ6061 Aktivizující výukové metody
0/0/0 k 3
SZ6063 Antropologie lidské sexuality
1/0/0 k 3
SZ6065 Individuální pedagogická praxe - třída
// k 3
SZ6066 Individuální pedagogická praxe - zájmové vzdělávání
// k 3
SZ6068 Úvod do Feuersteinova instrumentálního obohacování
// k 3
SZ6070 E-learningové systémy ve vzdělávání
0/2/0 k 3
SZ6071 Interaktivní tabule a didaktická technika ve vzdělávání
0/2/0 k 3
SZ6072 Základy IT gramotnosti a bezpečnosti pro učitele
0/2/0 k 3
SZ6073 Zpracování informací z elektronických zdrojů
0/2/0 k 3
SZ6075 Projektová výuka v teorii a praxi
0/2/0 k 3


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika
Pozn.: Nezapisují studenti oboru Speciální pedagogika.
1/1/0 z 2
SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi
1/1/0 zk 4
SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I
0/1/0 z 2

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SZ6007 Asistentská praxe
0/0/5 z 2
SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga
0/0/5 z 2

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SZ6070 E-learningové systémy ve vzdělávání
0/2/0 k 3
SZ6071 Interaktivní tabule a didaktická technika ve vzdělávání
0/2/0 k 3
SZ6072 Základy IT gramotnosti a bezpečnosti pro učitele
0/2/0 k 3
SZ6073 Zpracování informací z elektronických zdrojů
0/2/0 k 3
SZ6078 Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese
0/2/0 k 3


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SZ6009 Sociální psychologie
1/1/0 k 3
SZ6010 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky
0/1/0 z 2
SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II
0/1/0 z 2

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SZ6007 Asistentská praxe
0/0/5 z 2
SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga
0/0/5 z 2

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SZ6057 Pravopis a gramatika současné češtiny v praxi
// k 3
SZ6059 Jazyková situace v Evropské unii
// k 3
SZ6060 Kreativní výtvarné techniky jako prostor pro jinakost v inkluzivní škole
0/2/0 k 3
SZ6065 Individuální pedagogická praxe - třída
// k 3
SZ6066 Individuální pedagogická praxe - zájmové vzdělávání
// k 3
SZ6068 Úvod do Feuersteinova instrumentálního obohacování
// k 3
SZ6070 E-learningové systémy ve vzdělávání
0/2/0 k 3
SZ6071 Interaktivní tabule a didaktická technika ve vzdělávání
0/2/0 k 3
SZ6072 Základy IT gramotnosti a bezpečnosti pro učitele
0/2/0 k 3
SZ6073 Zpracování informací z elektronických zdrojů
0/2/0 k 3
SZ6075 Projektová výuka v teorii a praxi
0/2/0 k 3
SZ6077 Praktikum environmentální výchovy
0/2/0 k 3


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SZ6012 Pedagogická komunikace
0/2/0 k 3

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.