DPS Učitelství chemie pro ZŠ - CŽV

Atributy: CCV_DPSMIN_CH_2017

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
Účastníkům CŽV zapisuje předměty organizační referentka.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC0003 Profesní kompendium 25 hodin z 10
FC4002 Didaktika chemie 1 12 hodin zk 4
FC4003 Školní chemické pokusy 1 8 hodin k 2
FC5001 Bezpečnost práce a ochrana člověka za mimořádných událostí 8 hodin zk 3
FC5002 Základy ekologie a environmentální vědy 8 hodin zk 4
FC5003 Vzdělávání v informační společnosti 4 hodiny k 2
FC5004 Informační a komunikační technologie 1 8 hodin zk 4
FC5024 Základy managementu a marketingu 8 hodin k 3
FC6102 Ekologické aspekty lidské činnosti
Pozn.: Zapisují si všichni jednooboroví studenti zaměření - Technické obory, Obchod a služby, Dopravní služby, Zdravotnické obory
8 hodin zk 4
FC6103 Tvorba výukových programů a multimediálních distančních opor
Pozn.: Zapisují si všichni jednooboroví studenti zaměření - Technické obory, Obchod a služby, Dopravní služby, Zdravotnické obory
8 hodin k 3
SZ6026 Úvod do pedagogiky a psychologie ! NOWANY ( SZ6626 ) 8 hodin zk 6


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC0003 Profesní kompendium 25 hodin z 10
FC4005 Didaktika chemie 2 8 hodin zk 3
FC4006 Školní chemické pokusy 2 8 hodin k 2
FC5008 Informační a komunikační technologie 2 8 hodin zk 4
FC5009 Právní nauka 8 hodin zk 3
FC5012 Andragogika 4 hodiny k 2
FC5030 Dotační příležitosti škol, živnostníků a firem 4 hodiny k 2
FC5034 Pedagogická diagnostika 4 hodiny k 3
FC6809 Školská politika, školský systém a legislativa 8 hodin k 3


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC0003 Profesní kompendium 25 hodin z 10
FC0004 Závěrečná práce DPS 25 hodin z 10
FC5016 Hygiena školního prostředí 8 hodin k 2
FC5022 Pedagogická praxe 1 10 hodin k 2
SZ6030 Speciální a inkluzivní pedagogika
Pozn.: Nezapisují studenti oboru Speciální pedagogika.
! NOWANY ( SZ6630 ) 6 hodin z 2