OVP Učitelství praktického vyučování

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
Účastníkům CŽV zapisuje předměty organizační referentka.

Předměty pedagogicko-psychologického modulu

Atributy: SZ_BK_2016

1. semestr - povinné
KódNázev předmětu Rozsah Uk. Kr.
SZ6026
předp. ! NOWANY ( SZ6626 )
Úvod do pedagogiky a psychologie 8 hodin zk 6
1. semestr - povinně volitelné
KódNázev předmětu Rozsah Uk. Kr.

2. semestr - povinné
KódNázev předmětu Rozsah Uk. Kr.
SZ6028
předp. ! NOWANY ( SZ6628 )
Vývojová psychologie 6 hodin k 3
SZ6029
předp. ! NOWANY ( SZ6629 )
Teorie a metodika výchovy 6 hodin zk 4
2. semestr - povinně volitelné
KódNázev předmětu Rozsah Uk. Kr.

3. semestr - povinné
KódNázev předmětu Rozsah Uk. Kr.
SZ6030
předp. ! NOWANY ( SZ6630 )
Speciální a inkluzivní pedagogika
Pozn.: Nezapisují studenti oboru Speciální pedagogika.
6 hodin z 2
SZ6031
předp. ! NOWANY ( SZ6631 )
Výzkum v pedagogické praxi 6 hodin zk 4
SZ6033
předp. ! NOWANY ( SZ6633 )
Sebezkušenostní příprava na profesi I 8 hodin (2 x 180 minut) z 2
3. semestr - povinně volitelné
KódNázev předmětu Rozsah Uk. Kr.
SZ6032
předp. ! NOWANY ( SZ6632 )
Asistentská praxe 30 hodin z 2
SZ6036
předp. ! NOWANY ( SZ6636 )
Asistentská praxe - asistent pedagoga 30 hodin z 2

4. semestr - povinné
KódNázev předmětu Rozsah Uk. Kr.
SZ6034
předp. ! NOWANY ( SZ6634 )
Sociální psychologie 6 hodin k 3
SZ6035
předp. ! NOWANY ( SZ6635 )
Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky 4 hodiny z 2
SZ6037
předp. ! NOWANY ( SZ6637 )
Sebezkušenostní příprava na profesi II 4 hodiny z 2
4. semestr - povinně volitelné
KódNázev předmětu Rozsah Uk. Kr.
SZ6032
předp. ! NOWANY ( SZ6632 , SZ6036 )
Asistentská praxe 30 hodin z 2
SZ6036
předp. ! NOWANY ( SZ6636 , SZ6032 )
Asistentská praxe - asistent pedagoga 30 hodin z 2

Předměty modulu Učitelství praktického vyučování

Atributy: CCV_OVP_2017
Studenti CŽV mohou přestoupit do řádného studia pokud za celou dobu studia dosáhnou 60 kreditů a zároveň splní jednu z podmínek:

1. semestr - povinné
KódNázev předmětu Rozsah Uk. Kr.
FC5001
Bezpečnost práce a ochrana člověka za mimořádných událostí 8 hodin zk 3
FC5002
Základy ekologie a environmentální vědy 8 hodin zk 4
FC5003
Vzdělávání v informační společnosti 4 hodiny k 2
FC5004
Informační a komunikační technologie 1 8 hodin zk 4
FC5005
Hygiena 8 hodin zk 3
FC5006
Repetitorium z matematiky 16 hodin k 4
1. semestr - povinně volitelné
KódNázev předmětu Rozsah Uk. Kr.
JVk001
Vstupní test A2 - AJk
Pozn.: Vstupní test z angličtiny (úroveň A2) pro studenty bc. komb. studia. Zápočtový test (úroveň A2) probíhá v lednu.
Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium. z 1
JVk002
Vstupní test A2 - NJk
Pozn.: Vstupní test z němčiny (úroveň A2) pro studenty bc. komb. studia. Zápočtový test (úroveň A2) probíhá v lednu.
Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium. z 1
JVk003
Vstupní test A2 - RJk
Pozn.: Vstupní test z ruštiny (úroveň A2) pro studenty bc. komb. studia. Zápočtový test (úroveň A2) probíhá v lednu.
Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium. z 1
1. semestr - volitelné
KódNázev předmětu Rozsah Uk. Kr.

2. semestr - povinné
KódNázev předmětu Rozsah Uk. Kr.
FC5007
Nakládání s odpady 4 hodiny k 2
FC5008
Informační a komunikační technologie 2 8 hodin zk 4
FC5009
Právní nauka 8 hodin zk 3
FC5010
Obecná didaktika SOŠ 12 hodin zk 4
FC5011
Vybrané kapitoly z přírodních věd 12 hodin k 4
FC5012
Andragogika 4 hodiny k 2
2. semestr - povinně volitelné
KódNázev předmětu Rozsah Uk. Kr.
JVk011
předp. JVk001 || JVp001
Angličtina pro pedagogy I
Pozn.: Zápis vyžaduje úspěšné absolvování vstupního testu JVk001 (obvykle v lednu). Výuka probíhá v angličtině. Kurz je ukončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B1.
15 hodin zk 5
JVk031
předp. JVk002 || JVp002
Němčina pro pedagogy I
Pozn.: Zápis vyžaduje úspěšné absolvování vstupního testu JVk002 (obvykle v lednu). Výuka probíhá v němčině. Kurz je ukončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B1.
15 hodin zk 5
JVk041
předp. JVk003 || JVp003
Ruština pro pedagogy I
Pozn.: Zápis vyžaduje úspěšné absolvování vstupního testu JVk003 (obvykle v lednu). Výuka probíhá v ruštině. Kurz je ukončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B1.
15 hodin zk 5
2. semestr - volitelné
KódNázev předmětu Rozsah Uk. Kr.

3. semestr - povinné
KódNázev předmětu Rozsah Uk. Kr.
FC5013
Úvod do oborových didaktik SOŠ 8 hodin zk 3
FC5014
Informační a komunikační technologie 3 8 hodin k 2
FC5015
Doprava a systémy dopravní výchovy 1 12 hodin zk 3
FC5016
Hygiena školního prostředí 8 hodin k 2
FC5017
Finanční gramotnost 12 hodin zk 3
3. semestr - povinně volitelné
KódNázev předmětu Rozsah Uk. Kr.
3. semestr - volitelné

Zejména účastníkům CŽV doporučujeme si pomocí volitelných předmětů doplnit kreditovou hodnotu předmětů na 45 kreditů za 3. a 4. semestr. Doporučujeme si zapsat předmět FC8001.

KódNázev předmětu Rozsah Uk. Kr.
FC0800
Digitální technologie 4 hodiny k 3
FC5801
Exkurze 1 8 hodin k 3
FC5802
Statistika v pedagogice 8 hodin k 3
FC5803
Moderní aspekty v pedagogice 4 hodiny k 3
FC5804
Sociální patologie 8 hodin k 3
FC5805
Výchova ke zdraví 4 hodiny k 3
FC5806
Základy sociální pedagogiky 8 hodin k 3
FC8001
Orientace na trhu práce 8 hodin k 3
FC8003
Neudržitelný rozvoj lidstva 1 4 hodiny k 3
FC8006
Edugames a YouTube eduklipy 4 hodiny k 5

4. semestr - povinné
KódNázev předmětu Rozsah Uk. Kr.
FC0006
Závěrečná práce 25 hodin z 10
FC5018
Didaktika odborných předmětů 12 hodin zk 5
FC5019
Školní vzdělávací programy SOU a SOŠ 8 hodin zk 3
FC5020
předp. FC5015
Doprava a systémy dopravní výchovy 2 8 hodin k 2
FC5021
Didaktika praktického vyučování 1 8 hodin zk 4
4. semestr - povinně volitelné

Zaměření Technické obory si zapisuje FC5101 a jeden z FC5201 nebo FC5202 anebo FC5203.
Zaměření Obchod a služby si zapisuje FC5101 a FC5301.

KódNázev předmětu Rozsah Uk. Kr.
FC5101
Provoz obchodu a služeb
Pozn.: Zapisují si všichni studenti zaměření - Technické obory, Obchod a služby
8 hodin zk 3
FC5201
Stavební technologie
Pozn.: Určeno pro zaměření - Technické obory
8 hodin zk 3
FC5202
Elektrotechnologie
Pozn.: Určeno pro zaměření - Technické obory
8 hodin zk 3
FC5203
Strojírenská technologie
Pozn.: Určeno pro zaměření - Technické obory
8 hodin zk 3
FC5301
Zdravověda
Pozn.: Určeno pro zaměření - Obchod a služby
8 hodin zk 3
4. semestr - volitelné

Zejména účastníkům CŽV doporučujeme si pomocí volitelných předmětů doplnit kreditovou hodnotu předmětů na 45 kreditů za 3. a 4. semestr. Doporučujeme si zapsat předmět FC5811.

KódNázev předmětu Rozsah Uk. Kr.
FC0800
Digitální technologie 4 hodiny k 3
FC5807
Základy zdravotních nauk 8 hodin k 3
FC5808
Základy společenského chování 4 hodiny k 2
FC5809
Čínské reálie 4 hodiny k 2
FC5810
Exkurze 2 8 hodin k 3
FC5811
Portfolio učitele SOŠ 8 hodin k 3
FC8004
Neudržitelný rozvoj lidstva 2 4 hodiny k 3
FC8006
Edugames a YouTube eduklipy 4 hodiny k 5