UOP Učitelství odborných předmětů pro SŠ (nultý ročník)

Atributy: CCV_UOP_2017

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
Účastníkům CŽV zapisuje předměty organizační referentka.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC6001 Úvod do oborových didaktik ! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , HV6001 , CH6001 , KL6001 , OV6001 , AJ6001 , Bi6001 , CJ6001 , De6001 , Kv6001 , MA6001 , NJ6001 , RJ6001 , RV6001 , SP6001 , TE6001 , Vi6001 , VV6001 , Ze6001 ) 8 hodin k 3
FC6002 Specifika výuky na SOŠ a SOU 12 hodin zk 4
FC6003 Orientace v tržním hospodářství 12 hodin zk 4

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC6101 Chemické látky v praxi
Pozn.: Zapisují si všichni jednooboroví studenti zaměření - Technické obory, Obchod a služby, Dopravní služby, Zdravotnické obory
8 hodin zk 3
FC6200 Úvod do studia - Technické obory
Pozn.: Určeno pro zaměření - Technické obory
1 hodina - 0
FC6201 Fyzikální principy techniky
Pozn.: Určeno pro zaměření - Technické obory nebo Dopravní služby
NOW ( FC6200 ) || NOW ( FC6400 ) 8 hodin zk 3
FC6300 Úvod do studia - Obchod a služby
Pozn.: Určeno pro zaměření - Obchod a služby
1 hodina - 0
FC6400 Úvod do studia - Dopravní služby
Pozn.: Určeno pro zaměření - Dopravní služby
1 hodina - 0
FC6500 Úvod do studia - Zdravotnické obory
Pozn.: Určeno pro zaměření - Zdravotnické obory
1 hodina - 0
FC6601 Výživa a hygiena potravin
Pozn.: Určeno pro zaměření - Obchod a služby nebo Zdravotnické obory
NOW ( FC6300 ) || NOW ( FC6500 ) 8 hodin zk 3

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC6801 Základy vyšší matematiky 8 hodin k 3
FC6802 Strojírenská technologie 8 hodin k 3
FC6803 Biosféra 8 hodin k 3
FC6804 Rozvoj sociokulturních a manažerských dovedností FC6005 8 hodin k 3
FC6805 Konstruování 8 hodin k 3
FC6806 Stavební technologie 8 hodin k 3
FC6807 Aplikované výukové technologie 8 hodin k 3
FC8003 Neudržitelný rozvoj lidstva 1 4 hodiny k 3
FC8006 Edugames a YouTube eduklipy 4 hodiny k 5


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC0006 Závěrečná práce 25 hodin z 10
FC6004 Didaktika odborných předmětů NOW ( FC6817 ) 16 hodin zk 4
FC6005 Personální management 8 hodin zk 3
FC6006 Daňový systém ČR 8 hodin k 3

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC6202 Fyzikální základy nauky o materiálech
Pozn.: Určeno pro zaměření - Technické obory
FC6200 8 hodin zk 4
FC6203 Aplikovaná elektrotechnika
Pozn.: Určeno pro zaměření - Technické obory
FC6200 8 hodin k 3
FC6301 Odívání a základy textilní výroby
Pozn.: Určeno pro zaměření - Obchod a služby
FC6300 8 hodin k 3
FC6401 Specifika vztahu bezpečnosti dopravy a dopravní výchovy
Pozn.: Určeno pro zaměření - Dopravní služby
FC6400 8 hodin k 3
FC6402 Teorie řízení a zásady bezpečné jízdy
Pozn.: Určeno pro zaměření - Dopravní služby
FC6400 8 hodin zk 4
FC6501 Principy lékařské techniky
Pozn.: Určeno pro zaměření - Zdravotnické obory
FC6500 8 hodin k 3
FC6602 Technologie potravin
Pozn.: Určeno pro zaměření - Obchod a služby nebo Zdravotnické obory
FC6300 || FC6500 8 hodin zk 4

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC6808 Didaktické testy v odborném vzdělávání a odborných předmětech 8 hodin k 3
FC6809 Školská politika, školský systém a legislativa 8 hodin k 3
FC6810 Pedagogický výzkum 8 hodin k 3
FC6811 Části strojů 8 hodin k 3
FC6812 Nanotechnologie 8 hodin k 3
FC6813 Oborová legislativa 8 hodin k 3
FC6814 Základy společenského chování 8 hodin k 3
FC6815 Nové materiály ve zdravotnictví 8 hodin k 3
FC6816 Projektování a tvorba školních vzdělávacích programů 8 hodin k 3
FC6817 Samostatný vzdělávací projekt SŠ NOW ( FC6004 ) 5 hodin z 5
FC6818 Metodika řešení problémových výchovných situací 8 hodin k 3
FC8004 Neudržitelný rozvoj lidstva 2 4 hodiny k 3
FC8006 Edugames a YouTube eduklipy 4 hodiny k 5