Katalog předmětů pro CŽV 2018/2019

Programy k rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět 2. stupně ZŠ / pro SŠ

Programy k rozšíření učitelské kvalifikace na jiný druh školy

Programy k rozšíření učitelské kvalifikace na jiný stupeň základní školy

Učitelství pro mateřské školy

Rozšiřující program speciální pedagogiky

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

Doplňující programy

Programy podle akreditovaných studijních programů

Studium k výkonu specializovaných činností

Studium k prohlubování odborné kvalifikace

Studium pro asistenty pedagoga

Kurzy