B-SPD SPZP Speciální pedagogika (kombinované studium)

Atribut: BSPD_SPZP_1K_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru předmět zvoleného jazyka a navíc minimálně jeden z nabízených povinně volitelných předmětů.

Předměty k bakalářské práci:
Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: %BPp Bakalářská práce - Projekt, %BP Bakalářská práce, %BPd Bakalářská práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPk100 Metodologie 1
12 hodin zk 4
SPk105 Internacionalizace oboru speciální pedagogika
z 0
SPk109 Sociologie pro speciální pedagogy
8 hodin k 3
SPk111 Základy zdravotních nauk
8 hodin k 3
SPk114 Logopedie – základy oboru
16 hodin zk 6
SPk116 Psychopedie – základy oboru
16 hodin zk 4

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVk001 Vstupní test A2 - AJk
Pozn.: Vstupní test z angličtiny (úroveň A2) pro studenty bc. komb. studia. Zápočtový test (úroveň A2) probíhá v lednu.
Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium. z 1
JVk002 Vstupní test A2 - NJk
Pozn.: Vstupní test z němčiny (úroveň A2) pro studenty bc. komb. studia. Zápočtový test (úroveň A2) probíhá v lednu.
Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium. z 1

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
NJ_A102 Němčina pro začátečníky 2
12 hodin v kombinované formě z 4


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPk101 Neurologie
8 hodin zk 3
SPk105 Internacionalizace oboru speciální pedagogika
z 0
SPk106 Patopsychologie 1
16 hodin k 10
SPk107 Pediatrie
8 hodin zk 3
SPk115 Oftalmopedie – základy oboru
16 hodin zk 6
SPk117 Somatopedie – základy oboru
16 hodin zk 6
SPk118 Surdopedie – základy oboru
16 hodin zk 4

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVk013 Angličtina pro speciální pedagogy I
Pozn.: Zápis vyžaduje úspěšné absolvování vstupního testu JVk001 (obvykle v lednu). Výuka probíhá v angličtině. Kurz je ukončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B1.
JVk001 || JVp001 15 hodin zk 5
JVk033 Němčina pro speciální pedagogy I
Pozn.: Zápis vyžaduje úspěšné absolvování vstupního testu JVk002 (obvykle v lednu). Výuka probíhá v němčině. Kurz je ukončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B1.
JVk002 || JVp002 15 hodin zk 5
SPk119 Specializace: Logopedie 1
Pozn.: Zapisují studenti logopedie a surdopedie, nebo logopedie a psychopedie.
souhlas 40 hodin zk 8
SPk120 Specializace: Psychopedie 1
Pozn.: Zapisují studenti psychopedie, somatopedie, nebo oftalmopedie, nebo etopedie.
40 hodin zk 8

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1
z 4
NJ_A103 Němčina pro začátečníky 3
z 4


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPk105 Internacionalizace oboru speciální pedagogika
z 0
SPk108 Psychiatrie
8 hodin zk 3
SPk113 Etopedie – základy oboru
16 hodin zk 4
SPk317 Specifické poruchy učení – základy oboru
16 hodin zk 4

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPk122 Specializace: Etopedie 1
40 hodin zk 18
SPk123 Specializace: Oftalmopedie 1
40 hodin zk 18
SPk124 Specializace: Surdopedie 1
Pozn.: Zapisují studenti specializace logopedie a surdopedie.
40 hodin zk 8
SPk125 Specializace: Somatopedie 1
40 hodin zk 18
SPk311 Specializace: Zdravotní postižení v dospělosti 1
Pozn.: Zapisují studenti specializace psychopedie a zdravotní postižení v dospělosti.
40 hodin zk 8

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
NJ_A102 Němčina pro začátečníky 2
12 hodin v kombinované formě z 4


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPk105 Internacionalizace oboru speciální pedagogika
z 0
SPk316 Speciálněpedagogická praxe diagnostická
20 hodin z 4

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPk304 Specializace: Logopedie 2
Pozn.: Pokračování ve zvolené specializaci logopedie.
souhlas 40 hodin zk 8
SPk321 Specializace: Psychopedie 2
Pozn.: Pokračování ve zvolené specializaci.
40 hodin zk 8

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1
z 4
NJ_A103 Němčina pro začátečníky 3
z 4


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPk102 Inkluzivní speciální pedagogika
16 hodin zk 4
SPk103 ORL – Foniatrie
8 hodin zk 3
SPk105 Internacionalizace oboru speciální pedagogika
z 0
SPk112 Speciálně pedagogická diagnostika
12 hodin k 3

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPk300 Aplikace metod sociální práce
Pozn.: Zapisují studenti psychopedie s etopedií a nebo se speciální andragogikou.
40 hodin zk 8
SPk302 Metodika logopedické intervence u dětí s narušeným vývojem řeči
Pozn.: Zapisují všichni studenti kromě studentů psychopedie s etopedií nebo speciální andragogikou.
40 hodin zk 8
SPk305 Specializace: Etopedie 2
Pozn.: Pokračování ve zvolené specializaci etopedie.
40 hodin zk 8
SPk306 Specializace: Oftalmopedie 2
Pozn.: Pokračování ve zvolené specializaci.
40 hodin zk 8
SPk307 Specializace: Surdopedie 2
Pozn.: Pokračování ve zvolené specializaci surdopedie.
40 hodin zk 8
SPk308 Specializace: Somatopedie 2
Pozn.: Pokračování ve zvolené specializaci.
40 hodin zk 8
SPk312 Specializace: Zdravotní postižení v dospělosti 2
Pozn.: Pokračování ve zvolené specializaci.
40 hodin zk 8
SPk321 Specializace: Psychopedie 2
Pozn.: Zapisují studenti logopedie a psychopedie.
40 hodin zk 8

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
NJ_A102 Němčina pro začátečníky 2
12 hodin v kombinované formě z 4
SPk002 Inclusive Education
z 2
SPk104 Oftalmologie
Pozn.: Zapisují studenti specializace Speciální adragogika osob se zdravotním postižením, kteří předmět neabsolvovali v bakalářském studiu.
8 hodin zk 3


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPk105 Internacionalizace oboru speciální pedagogika
z 0
SPk315 Odborná praxe souvislá
40 hodin z 8

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1
z 4
NJ_A103 Němčina pro začátečníky 3
z 4
SPk008 Případová studie
individuálně z 10