B-VY VY Vychovatelství (jednoobor, kombinované studium)

Atribut: BVY_VY_1K_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru předmět zvoleného jazyka a navíc minimálně jeden z nabízených povinně volitelných předmětů.

Předměty k bakalářské práci:
Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: %BPp Bakalářská práce - Projekt, %BP Bakalářská práce, %BPd Bakalářská práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SOk110 Základy pedagogiky
14 hodin zk 6
SOk111 Základy psychologie
14 hodin zk 6
SOk112 Sociální pedagogika
14 hodin zk 6
SOk113 Speciální pedagogika
14 hodin zk 6
SOk114 Multikulturní výchova
14 hodin zk 6
SOk116 Sociologie výchovy
14 hodin zk 6

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVk001 Vstupní test A2 - AJk
Pozn.: Vstupní test z angličtiny (úroveň A2) pro studenty bc. komb. studia. Zápočtový test (úroveň A2) probíhá v lednu.
Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium. z 1
JVk002 Vstupní test A2 - NJk
Pozn.: Vstupní test z němčiny (úroveň A2) pro studenty bc. komb. studia. Zápočtový test (úroveň A2) probíhá v lednu.
Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium. z 1
JVk003 Vstupní test A2 - RJk
Pozn.: Vstupní test z ruštiny (úroveň A2) pro studenty bc. komb. studia. Zápočtový test (úroveň A2) probíhá v lednu.
Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium. z 1

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SO501 Audiovizuální techniky pro děti se znevýhodněním
z 3
SO502 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
doučování dětí v terénu z 3
SO504 Mentoring profesních praxí
z 3
SO506 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
z 2
SO509 Sociální pedagog ve školním prostředí
z 3
SO510 Základy romologie 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU, přednostně studentům PdF MU
z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SOk120 Dějiny sociální pedagogiky
14 hodin zk 6
SOk121 Vývojová psychologie
14 hodin zk 6
SOk122 Pedagogika volného času
14 hodin zk 6
SOk124 Úvod do dramatické výchovy
10 hodin z 3
SOk126 Úvod do tělesné výchovy
10 hodin z 3
SOk127 Sociální práce a sociální patologie
14 hodin zk 6
SOk129 Úvod do environmentální edukace
10 hodin z 3

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVk015 Angličtina pro sociální pedagogy I
Pozn.: Zápis vyžaduje úspěšné absolvování vstupního testu JVk001 (obvykle v lednu). Výuka probíhá v angličtině. Kurz je ukončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B1.
JVk001 || JVp001 15 hodin zk 5
JVk035 Němčina pro sociální pedagogy I
Pozn.: Zápis vyžaduje úspěšné absolvování vstupního testu JVk002 (obvykle v lednu). Výuka probíhá v němčině. Kurz je ukončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B1.
JVk002 || JVp002 15 hodin zk 5
JVk043 Ruština pro sociální pedagogy I
Pozn.: Zápis vyžaduje úspěšné absolvování vstupního testu JVk003 (obvykle v lednu). Výuka probíhá v ruštině. Kurz je ukončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B1.
JVk003 || JVp003 15 hodin zk 5

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
NJ_A101 Němčina pro začátečníky
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
12 hodin v kombinované formě z 4
SO501 Audiovizuální techniky pro děti se znevýhodněním
z 3
SO502 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
doučování dětí v terénu z 3
SO503 Education in Diverse Society
zk 5
SO504 Mentoring profesních praxí
z 3
SO506 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
z 2
SO507 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
SO506 z 2
SO508 Selected Topics in Social Pedagogy
z 2
SO509 Sociální pedagog ve školním prostředí
z 3
SO511 Základy romologie 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
SO510 z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SOk130 Propedeutika vědecké práce a pedagogického výzkumu
14 hodin zk 6
SOk131 Sociální a interkulturní psychologie
14 hodin zk 6
SOk132 Sociální politika a sociální patologie
14 hodin zk 6
SOk136 Teorie a metodika her
14 hodin k 5
SOk137 Pedagogická komunikace
14 hodin zk 6

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SOk830 Dramatická výchova 1: Didaktika dramatické výchovy
14 hodin k 5
SOk831 Tělesná výchova 1: Základy pohybových aktivit 1
14 hodin k 5
SOk832 Environmentální výchova 1: Základy environmentální výchovy pro vychovatele
14 hodin k 5

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SO501 Audiovizuální techniky pro děti se znevýhodněním
z 3
SO502 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
doučování dětí v terénu z 3
SO504 Mentoring profesních praxí
z 3
SO506 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
z 2
SO507 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
SO506 z 2
SO509 Sociální pedagog ve školním prostředí
z 3
SO510 Základy romologie 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU, přednostně studentům PdF MU
z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SOk145 Pedagogická psychologie
14 hodin zk 6
SOk146 Školská legislativa
14 hodin z 4
SOk147 Osobnostní rozvoj
14 hodin k 5
SOk148 Organizace a vedení volnočasových aktivit
14 hodin k 5
SOk149 Pedagogická praxe
30 hodin z 4

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SOk840 Dramatická výchova 2: Dramatická výchova v RVP a její využití v ŠVP
SOk830 14 hodin k 5
SOk841 Tělesná výchova 2: Základy pohybových aktivit 2
SOk831 14 hodin k 5
SOk842 Environmentální výchova 2: Environmentální myšlení pro vychovatele
SOk832 14 hodin k 5

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
NJ_A101 Němčina pro začátečníky
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
12 hodin v kombinované formě z 4
SO501 Audiovizuální techniky pro děti se znevýhodněním
z 3
SO502 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
doučování dětí v terénu z 3
SO503 Education in Diverse Society
zk 5
SO504 Mentoring profesních praxí
z 3
SO506 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
z 2
SO507 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
SO506 z 2
SO508 Selected Topics in Social Pedagogy
z 2
SO509 Sociální pedagog ve školním prostředí
z 3
SO511 Základy romologie 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
SO510 z 2


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SOk150 Inkluzivní a globální vzdělávání
14 hodin zk 6
SOk153 Teorie a metodika výchovy
14 hodin zk 6
SOk154 Etopedie a edukace dětí s poruchami chování
14 hodin zk 6

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SOk850 Dramatická výchova 3: Strukturování dramatické hry
SOk830 && SOk840 14 hodin zk 6
SOk851 Tělesná výchova 3: Didaktika tělesné výchovy
SOk831 && SOk841 14 hodin zk 6
SOk852 Environmentální výchova 3: Praktikum z environmentální výchovy pro vychovatele
SOk832 && SOk842 14 hodin zk 6

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SO501 Audiovizuální techniky pro děti se znevýhodněním
z 3
SO502 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
doučování dětí v terénu z 3
SO504 Mentoring profesních praxí
z 3
SO506 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
z 2
SO507 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
SO506 z 2
SO509 Sociální pedagog ve školním prostředí
z 3
SO510 Základy romologie 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU, přednostně studentům PdF MU
z 2


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
NJ_A101 Němčina pro začátečníky
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
12 hodin v kombinované formě z 4
SO501 Audiovizuální techniky pro děti se znevýhodněním
z 3
SO502 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
doučování dětí v terénu z 3
SO503 Education in Diverse Society
zk 5
SO504 Mentoring profesních praxí
z 3
SO506 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
z 2
SO507 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
SO506 z 2
SO508 Selected Topics in Social Pedagogy
z 2
SO509 Sociální pedagog ve školním prostředí
z 3
SO511 Základy romologie 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
SO510 z 2