N-PD SOCP Sociální pedagogika (kombinované studium)

Atributy: NPD_SOCP_1K_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru předmět zvoleného jazyka a navíc minimálně jeden z nabízených povinně volitelných předmětů.

Předměty k diplomové práci:
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: %DPp Diplomová práce - Projekt, %DP Diplomová práce, %DPd Diplomová práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SOk210 Andragogika a gerontagogika
14 hodin zk 6
SOk211 Psychologické teorie osobnosti
14 hodin zk 6
SOk212 Sociologie výchovy
14 hodin zk 6

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVk016 Angličtina pro sociální pedagogy II
Pozn.: Předmět je vyučován v angličtině a je zakončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B2.
15 hodin zk 5
JVk036 Němčina pro sociální pedagogy II
Pozn.: Předmět je vyučován v němčině a je zakončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B2.
15 hodin zk 5
JVk044 Ruština pro sociální pedagogy II
Pozn.: Předmět je vyučován v ruštině a je zakončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B2.
15 hodin zk 5
SOk214 Aplikované drama
14 hodin k 5
SOk215 Příprava rozvojových projektů
14 hodin k 5

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SO501 Audiovizuální techniky pro děti se znevýhodněním
z 3
SO502 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
doučování dětí v terénu z 3
SO504 Mentoring profesních praxí
z 3
SO506 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
z 2
SO507 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
SO506 z 2
SO509 Sociální pedagog ve školním prostředí
z 3
SO510 Základy romologie 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU, přednostně studentům PdF MU
z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SOk220 Filozofické aspekty sociálních věd
14 hodin zk 6
SOk221 Pedagogicko-psychologická diagnostika
14 hodin zk 6
SOk222 Sociálně pedagogické teorie
14 hodin zk 6
SOk227 Kvantitativní a kvalitativní metody pedagogického výzkumu
14 hodin zk 6
SOk228 Leadership a managementship v NNO
14 hodin zk 6

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SOk225 Zpracování a realizace rozvojových projektů
14 hodin k 5
SOk226 Divadlo utlačovaných
14 hodin k 5

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
NJ_A101 Němčina pro začátečníky
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
12 hodin v kombinované formě z 4
SO501 Audiovizuální techniky pro děti se znevýhodněním
z 3
SO502 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
doučování dětí v terénu z 3
SO503 Education in Diverse Society
zk 5
SO504 Mentoring profesních praxí
z 3
SO506 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
z 2
SO507 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
SO506 z 2
SO508 Selected Topics in Social Pedagogy
z 2
SO509 Sociální pedagog ve školním prostředí
z 3
SO511 Základy romologie 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
SO510 z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SOk230 Aplikované právo
14 hodin zk 6
SOk231 Psychologické aspekty socio-kulturně odlišných prostředí
14 hodin zk 6
SOk232 Metody a techniky terapií
14 hodin zk 6
SOk233 Terénní výzkum sociálních jevů
14 hodin zk 6
SOk235 Pedagogická a badatelská praxe
k 6

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SO501 Audiovizuální techniky pro děti se znevýhodněním
z 3
SO502 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
doučování dětí v terénu z 3
SO504 Mentoring profesních praxí
z 3
SO506 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
z 2
SO507 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
SO506 z 2
SO509 Sociální pedagog ve školním prostředí
z 3
SO510 Základy romologie 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU, přednostně studentům PdF MU
z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SOk240 Repetitorium sociální pedagogiky
Informace a kolokvium k 5

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
NJ_A101 Němčina pro začátečníky
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
12 hodin v kombinované formě z 4
SO501 Audiovizuální techniky pro děti se znevýhodněním
z 3
SO502 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
doučování dětí v terénu z 3
SO503 Education in Diverse Society
zk 5
SO504 Mentoring profesních praxí
z 3
SO506 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
z 2
SO507 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
SO506 z 2
SO508 Selected Topics in Social Pedagogy
z 2
SO509 Sociální pedagog ve školním prostředí
z 3
SO511 Základy romologie 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
SO510 z 2