N-SS SPOV Učitelství speciální pedagogiky se zaměřením na odborné vzdělávání (kombinované studium)

Atributy: NSS_SPOV_2K_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru předmět zvoleného jazyka a navíc minimálně jeden z nabízených povinně volitelných předmětů.

Předměty k diplomové práci:
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: %DPp Diplomová práce - Projekt, %DP Diplomová práce, %DPd Diplomová práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPk208 Metodologie 2
8 hodin zk 3
SPk228 Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole 1
12 hodin zk 4
SPk801 Edukace žáků s narušenou komunikační schopností
8 hodin zk 3
SPk808 Edukace žáků se sluchovým postižením
8 hodin zk 3

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVk012 Angličtina pro pedagogy II
Pozn.: Předmět je vyučován v angličtině a je zakončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B2.
15 hodin zk 4
JVk032 Němčina pro pedagogy II
Pozn.: Předmět je vyučován v němčině a je zakončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B2.
15 hodin zk 4

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPk226 Specializace: Specifické poruchy učení
32 hodin zk 6
SPk800 Edukace žáků s mentálním postižením 1
8 hodin k 2
SPk803 Edukace žáků s tělesným postižením
8 hodin zk 3
SPk804 Edukace žáků se zrakovým postižením
8 hodin k 3
SP6004 Reflexe praxe 2
Pozn.: Nezapisují studenti jednooborové SP: SPZP, SPAN, SPPU
! NOWANY ( UO6004 , Fy6004 , HL6004 , HV6004 , CH6004 , KL6004 , OV6004 , AJ6004 , Bi6004 , CJ6004 , FJ6004 , Kv6004 , MA6004 , NJ6004 , RJ6004 , RV6004 , De6004 , TE6004 , Vi6004 , VV6004 , Ze6004 ) 4 hodiny z 1
SP6005 Učitelská praxe 2
Pozn.: Nezapisují studenti jednooborové SP: SPZP, SPAN, SPPU
30 hodin z 2

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
NJ_A101 Němčina pro začátečníky
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
12 hodin v kombinované formě z 4
SPk106 Patopsychologie 1
16 hodin k 10


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPk210 Patopsychologie 2
8 hodin k 3
SPk229 Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole 2
16 hodin zk 4
SPk807 Edukace žáků s mentálním postižením 2
8 hodin zk 3
SP6004 Reflexe praxe 2
Pozn.: Nezapisují studenti jednooborové SP: SPZP, SPAN, SPPU
! NOWANY ( UO6004 , Fy6004 , HL6004 , HV6004 , CH6004 , KL6004 , OV6004 , AJ6004 , CJ6004 , De6004 , FJ6004 , Kv6004 , MA6004 , NJ6004 , RJ6004 , RV6004 , Bi6004 , TE6004 , Vi6004 , VV6004 , Ze6004 ) 4 hodiny z 1
SP6006 Učitelská praxe 3
Pozn.: Nezapisují studenti jednooborové SP: SPZP, SPAN, SPPU
30 hodin z 2

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPk802 Edukace žáků s poruchami chování
8 hodin k 2
SPk805 Základy adiktologie
8 hodin k 2
SPk806 Odborná praxe souvislá
16 hodin praxe z 4

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
NJ_A101 Němčina pro začátečníky
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
12 hodin v kombinované formě z 4
SPk008 Případová studie
individuálně z 10
SPk017 Pedagogická praxe - Specifické poruchy učení
20 hodin z 1