B Společný základ SP bakalářská kombinovaná studia

Atribut: SZ_BK_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru předmět zvoleného jazyka a navíc minimálně jeden z nabízených povinně volitelných předmětů.

Předměty k bakalářské práci:
Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: %BPp Bakalářská práce - Projekt, %BP Bakalářská práce, %BPd Bakalářská práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SZ6026 Úvod do pedagogiky a psychologie
! NOWANY ( SZ6626 ) 8 hodin zk 6

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SZ6028 Vývojová psychologie
! NOWANY ( SZ6628 ) 6 hodin k 3
SZ6029 Teorie a metodika výchovy
! NOWANY ( SZ6629 ) 6 hodin zk 4

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
NJ_A101 Němčina pro začátečníky
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
12 hodin v kombinované formě z 4


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SZ6030 Speciální a inkluzivní pedagogika
Pozn.: Nezapisují studenti oboru Speciální pedagogika.
! NOWANY ( SZ6630 ) 6 hodin z 2
SZ6031 Výzkum v pedagogické praxi
! NOWANY ( SZ6631 ) 6 hodin zk 4
SZ6033 Sebezkušenostní příprava na profesi I
! NOWANY ( SZ6633 ) 8 hodin (2 x 180 minut) z 2

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SZ6032 Asistentská praxe
! NOWANY ( SZ6632 ) 30 hodin z 2
SZ6036 Asistentská praxe - asistent pedagoga
! NOWANY ( SZ6636 ) 30 hodin z 2

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SZ6034 Sociální psychologie
! NOWANY ( SZ6634 ) 6 hodin k 3
SZ6035 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky
! NOWANY ( SZ6635 ) 4 hodiny z 2
SZ6037 Sebezkušenostní příprava na profesi II
! NOWANY ( SZ6637 ) 4 hodiny z 2

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SZ6032 Asistentská praxe
! NOWANY ( SZ6632 , SZ6036 ) 30 hodin z 2
SZ6036 Asistentská praxe - asistent pedagoga
! NOWANY ( SZ6636 , SZ6032 ) 30 hodin z 2

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
NJ_A101 Němčina pro začátečníky
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
12 hodin v kombinované formě z 4


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SZ6038 Pedagogická komunikace
6 hodin k 3

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
NJ_A101 Němčina pro začátečníky
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
12 hodin v kombinované formě z 4