B-PD SOVC Sociální pedagogika a volný čas

Atribut: BPD_SOVC_1P_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
student volí jednu ze specializací:
Dramatická výchova (plní 26 kreditů)
Speciální pedagogika (plní 22 kreditů)

Předměty k bakalářské práci:
Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: %BPp Bakalářská práce - Projekt, %BP Bakalářská práce, %BPd Bakalářská práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SOp110 Základy pedagogiky
1/1/0 zk 4
SOp111 Základy psychologie
1/2/0 zk 6
SOp112 Sociální pedagogika
1/2/0 zk 6
SOp113 Základy axiologie
0/2/0 k 3
SOp114 Základy dramatické výchovy
0/1/0 k 2
SOp115 Exkurze do odborných zařízení
0/0/1 z 2
SOp116 Kurz 1 - seznamovací
0/0/2 z 1
SOp117 Osobnostní příprava 1
0/2/0 k 3

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVp001 Vstupní test A2 - AJ
Pozn.: Vstupní test pro prezenční bakalářské studium. Nutno úspěšně absolvovat v předstihu (obvykle v lednu) před zápisem předmětu Angličtina - A v jarním semestru.
0/0/0 z 1
JVp002 Vstupní test A2 - NJ
Pozn.: Vstupní test pro prezenční bakalářské studium. Nutno úspěšně absolvovat v předstihu (obvykle v lednu) před zápisem předmětu Němčina - A v jarním semestru.
0/0/0 z 1
JVp003 Vstupní test A2 - RJ
Pozn.: Vstupní test pro prezenční bakalářské studium. Nutno úspěšně absolvovat v předstihu (obvykle v lednu) před zápisem předmětu Ruština - A v jarním semestru.
0/0/0 z 1
SOp191 Divadlo v sociální akci
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
0/2/0 zk 4
SOp192 Divadlo utlačovaných
0/4/0 zk 5
SOp193 Herecká výchova
0/2/0 z 1
SOp194 Hlasová výchova
0/2/0 z 1
SOp195 Strukturovaná dramatická hra
0/2/0 zk 4
SOp196 Tvorba divadelní inscenace s neprofesionální skupinou
0/4/0 k 5

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SO501 Audiovizuální techniky pro děti se znevýhodněním
0/2/0 z 3
SO502 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
0/2/0 z 3
SO504 Mentoring profesních praxí
0/2/0 z 3
SO506 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
0/2/0 z 2
SO509 Sociální pedagog ve školním prostředí
0/2/0 z 3
SO510 Základy romologie 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU, přednostně studentům PdF MU
0/1/0 z 2
SO512 Divadlo ve výchově
0/2/0 z 2
SO518 Improvizace pro osobnostní rozvoj
0/2/0 z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SOp120 Dějiny sociální pedagogiky
1/2/0 zk 6
SOp121 Vývojová psychologie
1/2/0 zk 5
SOp122 Výchova ve volném čase
1/0/0 z 1
SOp123 Výchova ve volném čase 1 - Metodika aktivit
0/2/0 z 2
SOp124 Multikulturní výchova
1/1/0 k 4
SOp125 Praxe průběžná volnočasová
Pozn.: Praxe ve výchovně-vzdělávacím zařízení pro volný čas.
0/0/2 z 2
SOp126 Kurz 2 (zimní)
0/0/4 z 3
Sop127 Osobnostní příprava 2
SOp117 0/2/0 k 3
SOp180 Speciální pedagogika
1/1/0 zk 4

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVp019 Angličtina pro sociální pedagogy - A
JVp001 0/2/0 z 2
JVp035 Němčina pro speciální/sociální pedagogy - A
JVp002 0/2/0 z 2
JVp041 Ruština pro pedagogy - A
JVp003 0/2/0 z 2
SOp181 Základy speciální pedagogiky 1 psychopedie
0/1/0 zk 3
SOp182 Základy speciální pedagogiky 2 somatopedie
0/1/0 zk 3
SOp191 Divadlo v sociální akci
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
0/2/0 zk 4
SOp192 Divadlo utlačovaných
0/4/0 zk 5
SOp193 Herecká výchova
0/2/0 z 1
SOp194 Hlasová výchova
0/2/0 z 1
SOp195 Strukturovaná dramatická hra
0/2/0 zk 4
SOp196 Tvorba divadelní inscenace s neprofesionální skupinou
0/4/0 k 5

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
NJ_A101 Němčina pro začátečníky
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
0/2/0 z 4
SOp505 Metodologický workshop
0/1/0 z 2
SO501 Audiovizuální techniky pro děti se znevýhodněním
0/2/0 z 3
SO502 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
0/2/0 z 3
SO503 Education in Diverse Society
0/1/0 zk 5
SO504 Mentoring profesních praxí
0/2/0 z 3
SO506 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
0/2/0 z 2
SO507 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
SO506 0/2/0 z 2
SO508 Selected Topics in Social Pedagogy
0/1/0 z 2
SO509 Sociální pedagog ve školním prostředí
0/2/0 z 3
SO511 Základy romologie 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
SO510 0/1/0 z 2
SO518 Improvizace pro osobnostní rozvoj
0/2/0 z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SOp130 Propedeutika vědecké práce a pedagogického výzkumu
1/2/0 zk 6
SOp131 Sociální psychologie
0/2/0 zk 4
SOp132 Sociální politika a sociální patologie
0/2/0 zk 4
SOp133 Výchova ve volném čase 2
0/0/0 zk 2
SOp134 Výchova ve volném čase 2 - Metodika her
0/2/0 z 2
SOp135 Praxe průběžná sociální
0/0/2 z 2
SOp136 Praxe souvislá volnočasová
0/0/0 z 3
SOp137 Osobnostní příprava 3
0/2/0 k 3

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVp020 Angličtina pro sociální pedagogy - B
Pozn.: Kurz úrovně B1 zakončený písemnou a ústní zkouškou na úrovni B1.
JVp019 0/2/0 zk 4
JVp036 Němčina pro speciální/sociální pedagogy - B
JVp035 0/2/0 zk 3
JVp042 Ruština pro pedagogy - B
JVp041 0/2/0 zk 3
SOp183 Základy speciální pedagogiky 3 logopedie
0/1/0 zk 3
SOp184 Základy speciální pedagogiky 4 surdopedie
0/1/0 zk 3
SOp185 Základy speciální pedagogiky 5 oftalmopedie
0/1/0 zk 3
SOp188 Psychiatrie
1/0/0 k 2
SOp191 Divadlo v sociální akci
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
0/2/0 zk 4
SOp192 Divadlo utlačovaných
0/4/0 zk 5
SOp193 Herecká výchova
0/2/0 z 1
SOp194 Hlasová výchova
0/2/0 z 1
SOp195 Strukturovaná dramatická hra
0/2/0 zk 4
SOp196 Tvorba divadelní inscenace s neprofesionální skupinou
0/4/0 k 5
SPp101 Neurologie
1/0/0 zk 3
SPp203 Funkční vidění
Pozn.: Zapisují studenti všech specializací kromě etopedie.
0/4/0 zk 6

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JV006 Angličtina pro studijní pobyty v zahraničí
Pozn.: Otevření předmětu v daném semestru závisí na personální kapacitě pracoviště.
CJV_AJA2 || CJV_AJA2k || CJV_NJA2 || CJV_NJA2k || CJV_RJA2 || CJV_RJA2k || JVp001 || JVp002 || JVp003 || JVk001 || JVk002 || JVk003 0/2/0 z 3
JV007 Němčina pro studijní pobyty v zahraničí
Pozn.: Otevření předmětu v daném semestru závisí na personální kapacitě pracoviště.
CJV_AJA2 || CJV_AJA2k || CJV_NJA2 || CJV_NJA2k || CJV_RJA2 || CJV_RJA2k || JVp001 || JVp002 || JVp003 || JVk001 || JVk002 || JVk003 0/2/0 z 3
SO501 Audiovizuální techniky pro děti se znevýhodněním
0/2/0 z 3
SO502 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
0/2/0 z 3
SO504 Mentoring profesních praxí
0/2/0 z 3
SO506 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
0/2/0 z 2
SO507 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
SO506 0/2/0 z 2
SO509 Sociální pedagog ve školním prostředí
0/2/0 z 3
SO510 Základy romologie 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU, přednostně studentům PdF MU
0/1/0 z 2
SO512 Divadlo ve výchově
0/2/0 z 2
SO518 Improvizace pro osobnostní rozvoj
0/2/0 z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SOp140 Andragogika a projektování
0/2/0 k 3
SOp141 Psychopatologie
0/2/0 zk 4
SOp142 Školská a sociální legislativa
0/1/0 k 2
SOp143 Vedení zážitkově orientovaných kurzů
0/1/0 z 2
SOp145 Praxe sociální souvislá
0/0/0 z 3
SOp146 Metodický kurz
0/0/3 z 3
SOp147 Sociální práce a sociální patologie
0/2/0 zk 4

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SOp186 Základy speciální pedagogiky 6 specifické poruchy učení
0/1/0 zk 3
SOp187 Základy speciální pedagogiky 7 etopedie
0/1/0 zk 3
SOp189 Funkční vidění
Pozn.: Předmět je určen pro profilaci SP
0/1/0 k 2
SOp191 Divadlo v sociální akci
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
0/2/0 zk 4
SOp192 Divadlo utlačovaných
0/4/0 zk 5
SOp193 Herecká výchova
0/2/0 z 1
SOp194 Hlasová výchova
0/2/0 z 1
SOp195 Strukturovaná dramatická hra
0/2/0 zk 4
SOp196 Tvorba divadelní inscenace s neprofesionální skupinou
0/4/0 k 5
SOp197 Specializace 1: Psychopedie
0/4/0 zk 6

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JV005 Academic Writing_ONLINE
! NOWANY ( AJ1101 , AJ1201 , AJ1203 , AJ1208 , AJ3101 , AJ3201 , AJ3301 , AJ3401 , AJ9101 , AJ9201 , AJ9301 , AJ9401 , AJ4101 , AJ4201 , AJ4301 , AJ4401 , FF:AJ02003 , FF:AJ02003 , FF:AJ42003 , FF:AJ20001 , FF:AJ20001 , FF:AJ50001 , FF:AJ69012 , FF:AJ69012 )||(! AJ1101 )||(! AJ1201 )||(! AJ1203 )||(! AJ1208 )||(! AJ3101 )||(! AJ3201 )||(! AJ3301 )||(! AJ3401 )||(! AJ9101 )||(! AJ9201 )||(! AJ9301 )||(! AJ9401 )||(! AJ4101 )||(! AJ4201 )||(! AJ4301 )||(! AJ4401 )||(! FF:AJ02003 )||(! FF:AJ42003 )||(! FF:AJ20001 )||(! FF:AJ20001 )||(! FF:AJ50001 )||(! FF:AJ69012 )||(! FF:AJ69012 ) // zk 5
JV007 Němčina pro studijní pobyty v zahraničí
Pozn.: Otevření předmětu v daném semestru závisí na personální kapacitě pracoviště.
CJV_AJA2 || CJV_AJA2k || CJV_NJA2 || CJV_NJA2k || CJV_RJA2 || CJV_RJA2k || JVp001 || JVp002 || JVp003 || JVk001 || JVk002 || JVk003 0/2/0 z 3
NJ_A101 Němčina pro začátečníky
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
0/2/0 z 4
SOp505 Metodologický workshop
0/1/0 z 2
SO501 Audiovizuální techniky pro děti se znevýhodněním
0/2/0 z 3
SO502 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
0/2/0 z 3
SO503 Education in Diverse Society
0/1/0 zk 5
SO504 Mentoring profesních praxí
0/2/0 z 3
SO506 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
0/2/0 z 2
SO507 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
SO506 0/2/0 z 2
SO508 Selected Topics in Social Pedagogy
0/1/0 z 2
SO509 Sociální pedagog ve školním prostředí
0/2/0 z 3
SO511 Základy romologie 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
SO510 0/1/0 z 2
SO518 Improvizace pro osobnostní rozvoj
0/2/0 z 2
SPp009 Reedukace mozkové obrny
Pozn.: Studenti oboru SOVC - zapisují pouze absolventi základů somatopedie.
0/2/0 z 2


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SOp150 Inkluzivní a globální vzdělávání
0/2/0 k 3
SOp151 Interkulturní psychologie
0/2/0 zk 5
SOp152 Proměny moderní společnosti
2/1/0 zk 6
SOp155 Praxe výběrová
0/0/0 z 4

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SOp179 Inkluzivní speciální pedagogika
0/1/0 zk 3
SOp191 Divadlo v sociální akci
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
0/2/0 zk 4
SOp192 Divadlo utlačovaných
0/4/0 zk 5
SOp193 Herecká výchova
0/2/0 z 1
SOp194 Hlasová výchova
0/2/0 z 1
SOp195 Strukturovaná dramatická hra
0/2/0 zk 4
SOp196 Tvorba divadelní inscenace s neprofesionální skupinou
0/4/0 k 5
SOP198 Specializace 2 Etopedie
0/4/0 zk 6
SOp199 Specializace 3 somatopedie
0/4/0 zk 6

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JV006 Angličtina pro studijní pobyty v zahraničí
Pozn.: Otevření předmětu v daném semestru závisí na personální kapacitě pracoviště.
CJV_AJA2 || CJV_AJA2k || CJV_NJA2 || CJV_NJA2k || CJV_RJA2 || CJV_RJA2k || JVp001 || JVp002 || JVp003 || JVk001 || JVk002 || JVk003 0/2/0 z 3
JV007 Němčina pro studijní pobyty v zahraničí
Pozn.: Otevření předmětu v daném semestru závisí na personální kapacitě pracoviště.
CJV_AJA2 || CJV_AJA2k || CJV_NJA2 || CJV_NJA2k || CJV_RJA2 || CJV_RJA2k || JVp001 || JVp002 || JVp003 || JVk001 || JVk002 || JVk003 0/2/0 z 3
SO501 Audiovizuální techniky pro děti se znevýhodněním
0/2/0 z 3
SO502 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
0/2/0 z 3
SO504 Mentoring profesních praxí
0/2/0 z 3
SO506 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
0/2/0 z 2
SO507 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
SO506 0/2/0 z 2
SO509 Sociální pedagog ve školním prostředí
0/2/0 z 3
SO510 Základy romologie 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU, přednostně studentům PdF MU
0/1/0 z 2
SO512 Divadlo ve výchově
0/2/0 z 2
SO518 Improvizace pro osobnostní rozvoj
0/2/0 z 2


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SOp160 Repetitorium sociální pedagogiky
0/0/0 zk 2
SOp161 Internacionalizace
0/0/0 z 0

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SOp178 Patopsychologie
1/0/0 k 2
SOp190 Absolventský projekt
0/0/0 k 6
SOp191 Divadlo v sociální akci
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
0/2/0 zk 4
SOp192 Divadlo utlačovaných
0/4/0 zk 5
SOp193 Herecká výchova
0/2/0 z 1
SOp194 Hlasová výchova
0/2/0 z 1
SOp195 Strukturovaná dramatická hra
0/2/0 zk 4
SOp196 Tvorba divadelní inscenace s neprofesionální skupinou
0/4/0 k 5

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JV005 Academic Writing_ONLINE
! NOWANY ( AJ1101 , AJ1201 , AJ1203 , AJ1208 , AJ3101 , AJ3201 , AJ3301 , AJ3401 , AJ9101 , AJ9201 , AJ9301 , AJ9401 , AJ4101 , AJ4201 , AJ4301 , AJ4401 , FF:AJ02003 , FF:AJ02003 , FF:AJ42003 , FF:AJ20001 , FF:AJ20001 , FF:AJ50001 , FF:AJ69012 , FF:AJ69012 )||(! AJ1101 )||(! AJ1201 )||(! AJ1203 )||(! AJ1208 )||(! AJ3101 )||(! AJ3201 )||(! AJ3301 )||(! AJ3401 )||(! AJ9101 )||(! AJ9201 )||(! AJ9301 )||(! AJ9401 )||(! AJ4101 )||(! AJ4201 )||(! AJ4301 )||(! AJ4401 )||(! FF:AJ02003 )||(! FF:AJ42003 )||(! FF:AJ20001 )||(! FF:AJ20001 )||(! FF:AJ50001 )||(! FF:AJ69012 )||(! FF:AJ69012 ) // zk 5
JV007 Němčina pro studijní pobyty v zahraničí
Pozn.: Otevření předmětu v daném semestru závisí na personální kapacitě pracoviště.
CJV_AJA2 || CJV_AJA2k || CJV_NJA2 || CJV_NJA2k || CJV_RJA2 || CJV_RJA2k || JVp001 || JVp002 || JVp003 || JVk001 || JVk002 || JVk003 0/2/0 z 3
NJ_A101 Němčina pro začátečníky
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
0/2/0 z 4
SOp505 Metodologický workshop
0/1/0 z 2
SO501 Audiovizuální techniky pro děti se znevýhodněním
0/2/0 z 3
SO502 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
0/2/0 z 3
SO503 Education in Diverse Society
0/1/0 zk 5
SO504 Mentoring profesních praxí
0/2/0 z 3
SO506 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
0/2/0 z 2
SO507 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
SO506 0/2/0 z 2
SO508 Selected Topics in Social Pedagogy
0/1/0 z 2
SO509 Sociální pedagog ve školním prostředí
0/2/0 z 3
SO511 Základy romologie 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
SO510 0/1/0 z 2
SO514 Loutka jako nástroj komunikace
0/2/0 z 1
SO518 Improvizace pro osobnostní rozvoj
0/2/0 z 2