N-SS UOP Učitelství odborných předmětů pro střední školy

Atribut: NSS_UOP_1P_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru předmět zvoleného jazyka a navíc minimálně jeden z nabízených povinně volitelných předmětů.

Předměty k diplomové práci:
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: %DPp Diplomová práce - Projekt, %DP Diplomová práce, %DPd Diplomová práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC6001 Úvod do oborových didaktik
! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , HV6001 , CH6001 , KL6001 , OV6001 , AJ6001 , Bi6001 , CJ6001 , De6001 , Kv6001 , MA6001 , NJ6001 , RJ6001 , RV6001 , SP6001 , TE6001 , Vi6001 , VV6001 , Ze6001 ) 2/0/0 k 3
FC6002 Specifika výuky na SOŠ a SOU
2/1/0 zk 4
FC6003 Orientace v tržním hospodářství
2/1/0 zk 4

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC6101 Chemické látky v praxi
Pozn.: Zapisují si všichni jednooboroví studenti zaměření - Technické obory, Obchod a služby, Dopravní služby, Zdravotnické obory
2/0/0 zk 3
FC6200 Úvod do studia - Technické obory
Pozn.: Určeno pro zaměření - Technické obory
0/0/1 - 0
FC6201 Fyzikální principy techniky
Pozn.: Určeno pro zaměření - Technické obory nebo Dopravní služby
NOW ( FC6200 ) || NOW ( FC6400 ) 1/1/0 zk 3
FC6300 Úvod do studia - Obchod a služby
Pozn.: Určeno pro zaměření - Obchod a služby
0/0/1 - 0
FC6400 Úvod do studia - Dopravní služby
Pozn.: Určeno pro zaměření - Dopravní služby
0/0/1 - 0
FC6500 Úvod do studia - Zdravotnické obory
Pozn.: Určeno pro zaměření - Zdravotnické obory
0/0/1 - 0
FC6601 Výživa a hygiena potravin
Pozn.: Určeno pro zaměření - Obchod a služby nebo Zdravotnické obory
NOW ( FC6300 ) || NOW ( FC6500 ) 1/1/0 zk 3
JVp013 Angličtina pro pedagogy - C
Pozn.: Kurz úrovně B2 navazuje na kurzy B1 z bakalářského studia.
0/2/0 z 3
JVp033 Němčina pro pedagogy - C
Pozn.: Kurz úrovně B2 navazuje na kurzy B1 z bakalářského studia.
0/2/0 z 3
JVp043 Ruština pro pedagogy - C
Pozn.: Kurz úrovně B2 navazuje na kurzy B1 z bakalářského studia.
0/2/0 z 3

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC6801 Základy vyšší matematiky
1/1/0 k 3
FC6802 Strojírenská technologie
1/1/0 k 3
FC6803 Biosféra
1/1/0 k 3
FC6804 Rozvoj sociokulturních a manažerských dovedností
FC6005 1/1/0 k 3
FC6805 Konstruování
1/1/0 k 3
FC6806 Stavební technologie
1/1/0 k 3
FC6807 Aplikované výukové technologie
1/1/0 k 3
FC8003 Neudržitelný rozvoj lidstva 1
0/0/1 k 3
FC8006 Edugames a YouTube eduklipy
0/0/2 k 5


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC6004 Didaktika odborných předmětů
NOW ( FC6817 ) 2/2/0 zk 4
FC6005 Personální management
1/1/0 zk 3
FC6006 Daňový systém ČR
1/1/0 k 3
UO6001 Seminář k učitelské praxi 2
! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , HV6001 , CH6001 , KL6001 , OV6001 , AJ6001 , Bi6001 , CJ6001 , De6001 , FJ6001 , Kv6001 , MA6001 , NJ6001 , RJ6001 , RV6001 , SP6001 , TE6001 , Vi6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
UO6002 Učitelská praxe 2
0/0/5 z 2

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC6202 Fyzikální základy nauky o materiálech
Pozn.: Určeno pro zaměření - Technické obory
FC6200 2/0/0 zk 4
FC6203 Aplikovaná elektrotechnika
Pozn.: Určeno pro zaměření - Technické obory
FC6200 0/2/0 k 3
FC6301 Odívání a základy textilní výroby
Pozn.: Určeno pro zaměření - Obchod a služby
FC6300 0/2/0 k 3
FC6401 Specifika vztahu bezpečnosti dopravy a dopravní výchovy
Pozn.: Určeno pro zaměření - Dopravní služby
FC6400 0/2/0 k 3
FC6402 Teorie řízení a zásady bezpečné jízdy
Pozn.: Určeno pro zaměření - Dopravní služby
FC6400 2/0/0 zk 4
FC6501 Principy lékařské techniky
Pozn.: Určeno pro zaměření - Zdravotnické obory
FC6500 0/2/0 k 3
FC6602 Technologie potravin
Pozn.: Určeno pro zaměření - Obchod a služby nebo Zdravotnické obory
FC6300 || FC6500 2/0/0 zk 4
JVp014 Angličtina pro pedagogy - D
JVp013 0/2/0 zk 4
JVp034 Němčina pro pedagogy - D
JVp033 0/2/0 zk 4
JVp044 Ruština pro pedagogy - D
JVp043 0/2/0 zk 4

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC6808 Didaktické testy v odborném vzdělávání a odborných předmětech
1/1/0 k 3
FC6809 Školská politika, školský systém a legislativa
1/1/0 k 3
FC6810 Pedagogický výzkum
1/1/0 k 3
FC6811 Části strojů
1/1/0 k 3
FC6812 Nanotechnologie
1/1/0 k 3
FC6813 Oborová legislativa
1/1/0 k 3
FC6814 Základy společenského chování
1/1/0 k 3
FC6815 Nové materiály ve zdravotnictví
1/1/0 k 3
FC6816 Projektování a tvorba školních vzdělávacích programů
1/1/0 k 3
FC6817 Samostatný vzdělávací projekt SŠ
NOW ( FC6004 ) 1/0/0 z 5
FC6818 Metodika řešení problémových výchovných situací
1/1/0 k 3
FC8004 Neudržitelný rozvoj lidstva 2
0/0/1 k 3
FC8006 Edugames a YouTube eduklipy
0/0/2 k 5
NJ_A101 Němčina pro začátečníky
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
0/2/0 z 4


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC6007 Strategický marketing a management
1/1/0 zk 3
FC6008 Seminář z didaktiky odborných předmětů
0/2/0 k 3
FC6009 Obchodní právo
1/1/0 zk 3
UO6001 Seminář k učitelské praxi 2
! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , HV6001 , CH6001 , KL6001 , OV6001 , AJ6001 , Bi6001 , CJ6001 , De6001 , FJ6001 , Kv6001 , MA6001 , NJ6001 , RJ6001 , RV6001 , SP6001 , TE6001 , Vi6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
UO6003 Učitelská praxe 3
0/0/5 z 2

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC6102 Ekologické aspekty lidské činnosti
Pozn.: Zapisují si všichni jednooboroví studenti zaměření - Technické obory, Obchod a služby, Dopravní služby, Zdravotnické obory
1/1/0 zk 4
FC6103 Tvorba výukových programů a multimediálních distančních opor
Pozn.: Zapisují si všichni jednooboroví studenti zaměření - Technické obory, Obchod a služby, Dopravní služby, Zdravotnické obory
0/2/0 k 3
FC6204 Povrchové úpravy materiálů
Pozn.: Určeno pro zaměření - Technické obory
FC6200 2/0/0 zk 4
FC6205 Metrologie
Pozn.: Určeno pro zaměření - Technické obory
FC6200 0/2/0 k 3
FC6302 Ekonomika a finanční řízení podniku
Pozn.: Určeno pro zaměření - Obchod a služby
FC6300 2/0/0 zk 4
FC6303 Podstata fungování provozoven služeb
Pozn.: Určeno pro zaměření - Obchod a služby
FC6300 2/0/0 zk 4
FC6304 Zbožíznalství
Pozn.: Určeno pro zaměření - Obchod a služby
FC6300 0/2/0 k 3
FC6403 Fyzika v dopravě
Pozn.: Určeno pro zaměření - Dopravní služby
FC6400 0/2/0 k 3
FC6404 Ekonomika a ekologie v silniční dopravě
Pozn.: Určeno pro zaměření - Dopravní služby
FC6400 2/0/0 zk 4
FC6502 Léčivé rostliny
Pozn.: Určeno pro zaměření - Zdravotnické obory
FC6500 0/2/0 k 3
FC6503 Zdravotní prevence a epidemiologie
Pozn.: Určeno pro zaměření - Zdravotnické obory
FC6500 2/0/0 zk 4

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC6801 Základy vyšší matematiky
1/1/0 k 3
FC6802 Strojírenská technologie
1/1/0 k 3
FC6803 Biosféra
1/1/0 k 3
FC6804 Rozvoj sociokulturních a manažerských dovedností
FC6005 1/1/0 k 3
FC6805 Konstruování
1/1/0 k 3
FC6806 Stavební technologie
1/1/0 k 3
FC6807 Aplikované výukové technologie
1/1/0 k 3
FC8003 Neudržitelný rozvoj lidstva 1
0/0/1 k 3
FC8006 Edugames a YouTube eduklipy
0/0/2 k 5


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC6010 Řízení kvality obchodu a služeb
2/0/0 k 3
FC6011 Internacionalizace studia Učitelství odborných předmětů pro SŠ
0/1/0 z 2

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC6104 Oborové kompendium
0/2/0 k 4
FC6206 Aplikovaná elektronika a komunikace
Pozn.: Určeno pro zaměření - Technické obory
FC6200 0/2/0 k 3
FC6305 Spotřební a kosmetická chemie
Pozn.: Určeno pro zaměření - Obchod a služby
FC6300 0/2/0 k 3
FC6405 Dopravní legislativa
Pozn.: Určeno pro zaměření - Dopravní služby
FC6400 0/2/0 k 3
FC6504 Pečovatelské služby
Pozn.: Určeno pro zaměření - Zdravotnické obory
FC6500 0/2/0 k 3

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC6808 Didaktické testy v odborném vzdělávání a odborných předmětech
1/1/0 k 3
FC6809 Školská politika, školský systém a legislativa
1/1/0 k 3
FC6810 Pedagogický výzkum
1/1/0 k 3
FC6811 Části strojů
1/1/0 k 3
FC6812 Nanotechnologie
1/1/0 k 3
FC6813 Oborová legislativa
1/1/0 k 3
FC6814 Základy společenského chování
1/1/0 k 3
FC6815 Nové materiály ve zdravotnictví
1/1/0 k 3
FC6816 Projektování a tvorba školních vzdělávacích programů
1/1/0 k 3
FC6818 Metodika řešení problémových výchovných situací
1/1/0 k 3
FC8004 Neudržitelný rozvoj lidstva 2
0/0/1 k 3
FC8006 Edugames a YouTube eduklipy
0/0/2 k 5
NJ_A101 Němčina pro začátečníky
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
0/2/0 z 4