N-ZS AJ2 Učitelství anglického jazyka pro základní školy (jednoobor)

Atribut: NZS_AJ2_1P_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k diplomové práci:
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: %DPp Diplomová práce - Projekt, %DP Diplomová práce, %DPd Diplomová práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
AJ3101 Praktická a profesní angličtina 1
0/2/0 k 3
AJ3201 Lexikologie a lexikografie
0/2/0 zk 4
AJ3301 Současná britská literatura a společnost
0/3/0 k 5
AJ3401 Didaktika anglického jazyka 1A
0/2/0 k 3

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
AJ0106 Mluvený projev A
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJPV_MPRA 0/2/0 z 2
AJ0202 Překladatelská cvičení online A
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_PCVO 0/0/0 k 2
AJ0203 Akademické dovednosti: poslech
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJPV_ASLI 0/2/0 z 2
AJ0204 Akademické dovednosti: psaní
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJPV_ASWR 0/2/0 z 2
AJ0206 Úvod do teorie překladu A
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJPV_UTPR 0/1/0 k 2
AJ0207 Výslovnostní cvičení A
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJPV_VYSA 0/1/0 k 2
AJ0221 Funkční větná perspektiva
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
0/2/0 z 2
AJ0301 Anglosaská filmová tvorba
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
0/2/0 z 2
AJ0302 Současné události v anglicky mluvících zemích
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_CEEC 0/2/0 k 3
AJ0303 Tvůrčí psaní poezie
Pozn.: Výuka probíhá pouze online. Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
0/0/0 z 2
AJ0304 Tvůrčí psaní poezie 2
Pozn.: Výuka probíhá pouze online. Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň v10 studentů.
! AJ_CREA2 && ( AJ0303 || AJ_CREA ) 0/0/0 z 2
AJ0305 Kulturní studie pro učitele angličtiny
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_CSTE 0/0/0 z 2
AJ0307 Zpěv ve výuce angličtiny
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
0/2/0 z 2
AJ0308 Samostatná četba
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_INRE 0/1/0 k 2
AJ0309 Moderní americká historie
! AJPV_MAH 0/2/0 z 2
AJ0310 Vztahy mezi kulturami
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJPV_VMK 0/2/0 z 3
AJ0311 Dílna tvůrčího psaní
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJPV_WRIA 0/2/0 z 2
AJ0324 Tvůrčí psaní krátkých poetických a prozaických textů 2
Pozn.: Výuka probíhá pouze online. Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň v10 studentů.
AJ0319 || AJ_CREA3 0/0/0 z 2
AJ0401 Dramatická improvizace v AJ
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
0/3/0 z 3
AJ0402 E-asistenti
! AJ_ETAS 0/2/0 k 2
AJ0403 Hudba při výuce jazyka
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_MLC 0/2/0 z 2
AJ0405 Týmový výukový projekt
souhlas 0/0/3.3 k 2
AJ0407 Základy položkové analýzy a interpretace výsledků testů
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_ZPA 0/0/0 z 3
AJ0408 Literatura ve výuce AJ na ZŠ
Pozn.: didaktický seminář
! AJPV_LVZS 0/1/0 k 2
AJ0409 Výuka dětí
Pozn.: didaktický seminář
! AJPV_VDET &&( AJ1102 || AJ2102 || AJ3101 || AJ4101 ) || NOW ( AJ3101 ) || NOW ( AJ4101 ) 0/2/0 k 3
AJ0416 Hudba ve výuce jazyka on-line
Pozn.: Výuka probíhá pouze online. Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň v10 studentů.
0/0/0 z 2
AJ0418 Úvod do studia literatury
Pozn.: Výuka probíhá pouze online. Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň v10 studentů.
0/0/0 z 2
AJ0502 Editování časopisu v AJ
Pozn.: Předmět není vyučován každý týden, ale probíhá formou konzultací. První schůzka je povinná.
! AJ_EJTM 0/1/0 k 2
AJ5403 Hry a aktivity pro výuku AJ
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_GAME 0/1/0 z 2
AJ5418 Organizace zážitkového jazykového kurzu
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
0/1/0 z 2
AJ5501 Kurz zahraničního lektora
! AJB_GUEST1 0/0/2.7 z 3


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
AJ3102 Praktická a profesní angličtina 2
0/2/0 zk 4
AJ3202 Stylistika
0/2/0 zk 4
AJ3204 Akademické psaní
0/1/0 k 3
AJ3302 Současná americká literatura a společnost
0/3/0 k 5
AJ3402 Didaktika anglického jazyka 1B
0/2/0 k 3
AJ6001 Seminář k učitelské praxi 2
! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , HV6001 , CH6001 , KL6001 , OV6001 , Bi6001 , CJ6001 , De6001 , FJ6001 , Kv6001 , MA6001 , NJ6001 , RJ6001 , RV6001 , SP6001 , TE6001 , Vi6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
AJ6002 Učitelská praxe 2
0/0/5 z 2

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
AJ0110 Jazyková cvičení B
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJPV_JC2B 0/2/0 z 2
AJ0112 Mluvený projev B
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJPV_MPRB 0/2/0 z 2
AJ0113 Angličtina ve vizuálních médiích
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
0/2/0 z 2
AJ0208 Akademické dovednosti: mluvení
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJPV_ASSP 0/2/0 z 3
AJ0210 Překladatelská cvičení A
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJPV_PCVA 0/1/0 k 2
AJ0211 Překladatelská cvičení C
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJPV_PCVC 0/1/0 z 2
AJ0212 Sociolingvistika a výuka angličtiny
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJPV_SOCL 0/2/0 z 2
AJ0213 Vybrané kapitoly ze syntaxe
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJPV_SYNB 1/0/0 k 2
AJ0214 Syntaktický rozbor
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJPV_SYRO 0/1/0 k 2
AJ0215 Úvod do teorie překladu B
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJPV_UTPRB && AJ0206 0/1/0 k 2
AJ0217 Akademický písemný projev
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJPV_WRIB 0/2/0 z 2
AJ0219 Překladatelská cvičení online B
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_PCVOB && AJ0202 0/0/0 z 2
AJ0301 Anglosaská filmová tvorba
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_AFIT 0/1.5/0 z 2
AJ0302 Současné události v anglicky mluvících zemích
Pozn.: Předmět bude realizován pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_CEEC 0/2/0 k 3
AJ0303 Tvůrčí psaní poezie
Pozn.: Výuka probíhá pouze online. Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 10 studentů.
! AJ_CREA 0/0/0 z 2
AJ0307 Zpěv ve výuce angličtiny
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
0/2/0 z 2
AJ0308 Samostatná četba
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_INRE 0/1/0 z 2
AJ0313 Tvůrčí psaní
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJPV_CRWR 0/2/0 z 2
AJ0314 Kultura, společnost a tolerance
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJPV_CSAT 0/2/0 z 4
AJ0315 Proměny krajiny v britské literatuře
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJPV_LABR 0/2/0 k 3
AJ0316 Moderní angloamerické drama
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJPV_MADM 0/1/0 k 2
AJ0317 Podpora četby
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJPV_SURE 0/0/0 z 2
AJ0318 Čtenářský klub
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_BOCL 0/2/0 z 2
AJ0319 Tvůrčí psaní krátkých poetických a prozaických textů
Pozn.: Výuka probíhá pouze online. Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_CREA3 0/0/0 z 2
AJ0322 Současné britské drama
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_SBD 0/2/0 z 3
AJ0325 Etnická a regionální kultura Ameriky
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_ERKA 0/2/0 z 2
AJ0401 Dramatická improvizace v AJ
Pozn.: Předmět bude realizován pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_DRAM 0/3/0 z 3
AJ0402 E-asistenti
! AJ_ETAS 0/2/0 k 2
AJ0403 Hudba při výuce jazyka
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_MLC 0/2/0 z 2
AJ0405 Týmový výukový projekt
souhlas 0/0/3.3 z 2
AJ0412 Integrovaná jazyková a odborná výuka (CLIL)
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 10 studentů.
! AJPV_CLIL 0/2/0 z 2
AJ0413 Kognitivní aspekty výuky jazyků
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJPV_COGN 0/2/0 z 2
AJ0414 Využití technologií ve výuce AJ
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_TEAC 0/2/0 z 2
AJ0417 Simulační a rolové hry v anglickém jazyce
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
0/1/0 z 2
AJ0502 Editování časopisu v AJ
Pozn.: Level of English required: B2-C2
! AJ_EJTM 0/1/0 z 2
AJ0504 Seminář k vědecko-výzkumné činnosti katedry
! AJ_SEVE2 0/1/0 z 2
AJ5209 Intonace zblízka
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_INFO &&( A2BP_SFFB || A2BK_SFFB || AJ1202 ) 0/1/0 k 3
AJ5404 Intenzivní kurz dramatické výchovy v AJ pro rozvoj jazykových a sociálních dovedností
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_IKDV 0/0/2.7 k 4
AJ5410 Videoweb
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_VIWE 0/1/0 k 3
AJ5413 Dyslexie pro učitele angličtiny jako cizího jazyka
Pozn.: Předmět bude realizován pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_DYST 0/1/0 k 3
AJ5420 Videoweb 2
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
AJB_VIWE || AJ5410 || souhlas 0/1/0 k 3
AJ5502 Kurz zahraničního lektora
0/0/1.7 z 3
NJ_A101 Němčina pro začátečníky
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
0/2/0 z 4


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
AJ3203 Pragmatika
0/2/0 zk 4
AJ3303 Literatura pro děti a mládež
0/2/0 zk 5
AJ3403 Didaktika anglického jazyka 2A
0/2/0 zk 4
AJ3405 Literatura ve výuce AJ na ZŠ
0/2/0 k 3
AJ6001 Seminář k učitelské praxi 2
! NOWANY ( CH6001 , Fy6001 , HL6001 , HV6001 , KL6001 , OV6001 , Bi6001 , CJ6001 , De6001 , FJ6001 , Kv6001 , MA6001 , NJ6001 , RJ6001 , RV6001 , SP6001 , TE6001 , Vi6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
AJ6003 Učitelská praxe 3
0/0/5 z 2

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
AJ0106 Mluvený projev A
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJPV_MPRA 0/2/0 z 2
AJ0202 Překladatelská cvičení online A
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_PCVO 0/0/0 k 2
AJ0203 Akademické dovednosti: poslech
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJPV_ASLI 0/2/0 z 2
AJ0204 Akademické dovednosti: psaní
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJPV_ASWR 0/2/0 z 2
AJ0205 Překladatelská cvičení B
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJPV_PCVB 0/1/0 k 2
AJ0207 Výslovnostní cvičení A
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJPV_VYSA 0/1/0 k 2
AJ0221 Funkční větná perspektiva
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
0/2/0 z 2
AJ0301 Anglosaská filmová tvorba
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
0/2/0 z 2
AJ0302 Současné události v anglicky mluvících zemích
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_CEEC 0/2/0 k 3
AJ0303 Tvůrčí psaní poezie
Pozn.: Výuka probíhá pouze online. Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
0/0/0 z 2
AJ0304 Tvůrčí psaní poezie 2
Pozn.: Výuka probíhá pouze online. Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň v10 studentů.
! AJ_CREA2 && ( AJ0303 || AJ_CREA ) 0/0/0 z 2
AJ0305 Kulturní studie pro učitele angličtiny
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_CSTE 0/0/0 z 2
AJ0307 Zpěv ve výuce angličtiny
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
0/2/0 z 2
AJ0308 Samostatná četba
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_INRE 0/1/0 k 2
AJ0309 Moderní americká historie
! AJPV_MAH 0/2/0 z 2
AJ0310 Vztahy mezi kulturami
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJPV_VMK 0/2/0 z 3
AJ0311 Dílna tvůrčího psaní
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJPV_WRIA 0/2/0 z 2
AJ0324 Tvůrčí psaní krátkých poetických a prozaických textů 2
Pozn.: Výuka probíhá pouze online. Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň v10 studentů.
AJ0319 || AJ_CREA3 0/0/0 z 2
AJ0401 Dramatická improvizace v AJ
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
0/3/0 z 3
AJ0402 E-asistenti
! AJ_ETAS 0/2/0 k 2
AJ0403 Hudba při výuce jazyka
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_MLC 0/2/0 z 2
AJ0405 Týmový výukový projekt
souhlas 0/0/3.3 k 2
AJ0407 Základy položkové analýzy a interpretace výsledků testů
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_ZPA 0/0/0 z 3
AJ0408 Literatura ve výuce AJ na ZŠ
Pozn.: didaktický seminář
! AJPV_LVZS 0/1/0 k 2
AJ0409 Výuka dětí
Pozn.: didaktický seminář
! AJPV_VDET &&( AJ1102 || AJ2102 || AJ3101 || AJ4101 ) || NOW ( AJ3101 ) || NOW ( AJ4101 ) 0/2/0 k 3
AJ0416 Hudba ve výuce jazyka on-line
Pozn.: Výuka probíhá pouze online. Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň v10 studentů.
0/0/0 z 2
AJ0418 Úvod do studia literatury
Pozn.: Výuka probíhá pouze online. Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň v10 studentů.
0/0/0 z 2
AJ0502 Editování časopisu v AJ
Pozn.: Předmět není vyučován každý týden, ale probíhá formou konzultací. První schůzka je povinná.
! AJ_EJTM 0/1/0 k 2
AJ5403 Hry a aktivity pro výuku AJ
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_GAME 0/1/0 z 2
AJ5418 Organizace zážitkového jazykového kurzu
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
0/1/0 z 2
AJ5501 Kurz zahraničního lektora
! AJB_GUEST1 0/0/2.7 z 3


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
AJ3404 Didaktika anglického jazyka 2B
0/2/0 k 3
AJ3406 Testování a hodnocení ve výuce anglického jazyka
0/2/0 z 2

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
AJ0113 Angličtina ve vizuálních médiích
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
0/2/0 z 2
AJ0208 Akademické dovednosti: mluvení
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJPV_ASSP 0/2/0 z 3
AJ0211 Překladatelská cvičení C
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJPV_PCVC 0/1/0 z 2
AJ0212 Sociolingvistika a výuka angličtiny
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJPV_SOCL 0/2/0 z 2
AJ0219 Překladatelská cvičení online B
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_PCVOB && AJ0202 0/0/0 z 2
AJ0301 Anglosaská filmová tvorba
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_AFIT 0/1.5/0 z 2
AJ0302 Současné události v anglicky mluvících zemích
Pozn.: Předmět bude realizován pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_CEEC 0/2/0 k 3
AJ0303 Tvůrčí psaní poezie
Pozn.: Výuka probíhá pouze online. Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 10 studentů.
! AJ_CREA 0/0/0 z 2
AJ0307 Zpěv ve výuce angličtiny
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
0/2/0 z 2
AJ0308 Samostatná četba
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_INRE 0/1/0 z 2
AJ0313 Tvůrčí psaní
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJPV_CRWR 0/2/0 z 2
AJ0314 Kultura, společnost a tolerance
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJPV_CSAT 0/2/0 z 4
AJ0315 Proměny krajiny v britské literatuře
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJPV_LABR 0/2/0 k 3
AJ0316 Moderní angloamerické drama
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJPV_MADM 0/1/0 k 2
AJ0318 Čtenářský klub
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_BOCL 0/2/0 z 2
AJ0319 Tvůrčí psaní krátkých poetických a prozaických textů
Pozn.: Výuka probíhá pouze online. Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_CREA3 0/0/0 z 2
AJ0322 Současné britské drama
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_SBD 0/2/0 z 3
AJ0325 Etnická a regionální kultura Ameriky
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_ERKA 0/2/0 z 2
AJ0401 Dramatická improvizace v AJ
Pozn.: Předmět bude realizován pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_DRAM 0/3/0 z 3
AJ0402 E-asistenti
! AJ_ETAS 0/2/0 k 2
AJ0403 Hudba při výuce jazyka
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_MLC 0/2/0 z 2
AJ0405 Týmový výukový projekt
souhlas 0/0/3.3 z 2
AJ0412 Integrovaná jazyková a odborná výuka (CLIL)
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 10 studentů.
! AJPV_CLIL 0/2/0 z 2
AJ0413 Kognitivní aspekty výuky jazyků
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJPV_COGN 0/2/0 z 2
AJ0414 Využití technologií ve výuce AJ
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJ_TEAC 0/2/0 z 2
AJ0417 Simulační a rolové hry v anglickém jazyce
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
0/1/0 z 2
AJ0502 Editování časopisu v AJ
Pozn.: Level of English required: B2-C2
! AJ_EJTM 0/1/0 z 2
AJ0504 Seminář k vědecko-výzkumné činnosti katedry
! AJ_SEVE2 0/1/0 z 2
AJ5209 Intonace zblízka
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_INFO &&( A2BP_SFFB || A2BK_SFFB || AJ1202 ) 0/1/0 k 3
AJ5404 Intenzivní kurz dramatické výchovy v AJ pro rozvoj jazykových a sociálních dovedností
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_IKDV 0/0/2.7 k 4
AJ5410 Videoweb
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_VIWE 0/1/0 k 3
AJ5413 Dyslexie pro učitele angličtiny jako cizího jazyka
Pozn.: Předmět bude realizován pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
! AJB_DYST 0/1/0 k 3
AJ5420 Videoweb 2
Pozn.: Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň 15 studentů.
AJB_VIWE || AJ5410 || souhlas 0/1/0 k 3
AJ5502 Kurz zahraničního lektora
0/0/1.7 z 3
NJ_A101 Němčina pro začátečníky
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
0/2/0 z 4