N-ZS CJC2 Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem

Atribut: NZS_CJC2_1P_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru předmět zvoleného jazyka a navíc minimálně jeden z nabízených povinně volitelných předmětů.

Předměty k diplomové práci:
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: %DPp Diplomová práce - Projekt, %DP Diplomová práce, %DPd Diplomová práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJp401 Fonetika češtiny pro cizince
0/1/0 zk 4
CJp402 Stylistika v teorii a praxi
0/1/0 zk 3
CJp403 Vývoj spisovné češtiny
2/0/0 k 3
CJp404 Didaktika českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem 1
0/2/0 k 4
CJp405 Didaktika literární výchovy pro žáky s odlišným mateřským jazykem
0/2/0 zk 4
CJp406 Kapitoly z didaktiky literární výchovy
1/0/0 k 3
CJp503 Internacionalizace v oboru český jazyk a literatura
0/0/0 z 0

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJp407 Alternativní metody výuky českého jazyka 1
0/2/0 z 2
CJp408 Literární komparatistika
0/2/0 z 2
JVp013 Angličtina pro pedagogy - C
Pozn.: Kurz úrovně B2 navazuje na kurzy B1 z bakalářského studia.
0/2/0 z 3
JVp033 Němčina pro pedagogy - C
Pozn.: Kurz úrovně B2 navazuje na kurzy B1 z bakalářského studia.
0/2/0 z 3
JVp043 Ruština pro pedagogy - C
Pozn.: Kurz úrovně B2 navazuje na kurzy B1 z bakalářského studia.
0/2/0 z 3

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJp521 An Introduction to Narratology
1/0/0 k 4


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJp409 Komunikace s cizincem
0/2/0 k 4
CJp410 Didaktika českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem 2
0/2/0 zk 4
CJp411 Učebnice, výukové materiály a autentické texty ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem
0/1/0 k 3
CJp412 Mluvený projev a přednes v pedagogické praxi
0/2/0 k 4
CJp413 Literatura v kontextu náboženství
1/0/0 zk 3
CJp414 Seminář z literatury v kontextu náboženství
0/2/0 k 4
CJp503 Internacionalizace v oboru český jazyk a literatura
0/0/0 z 0
CJp505 Podoby nejnovější české a světové literatury pro mládež
1/0/0 z 2
CJp517 Světová literatura 20. století
1/0/0 z 2
CJ6001 Seminář k učitelské praxi 2
! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , HV6001 , CH6001 , KL6001 , OV6001 , AJ6001 , Bi6001 , De6001 , FJ6001 , Kv6001 , MA6001 , NJ6001 , RJ6001 , RV6001 , SP6001 , TE6001 , Vi6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
CJ6002 Učitelská praxe 2
0/0/5 z 2

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJp415 Alternativní metody výuky českého jazyka 2
Cjp407 0/2/0 z 2
CJp427 Základy dialektologie
0/2/0 z 2
JVp014 Angličtina pro pedagogy - D
JVp013 0/2/0 zk 4
JVp034 Němčina pro pedagogy - D
JVp033 0/2/0 zk 4
JVp044 Ruština pro pedagogy - D
JVp043 0/2/0 zk 4

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJp416 Teorie bilingvismu
1/0/0 k 3
CJp504 Kapitoly ze starší české literatury
1/0/0 z 2
NJ_A101 Němčina pro začátečníky
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
0/2/0 z 4


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJp419 Mluvená čeština
0/1/0 zk 3
CJp420 Nejnovější česká literatura v mezinárodním kontextu
0/2/0 zk 4
CJp421 Česká literatura 19. století a její recepce jiných národů
0/2/0 z 3
CJp503 Internacionalizace v oboru český jazyk a literatura
0/0/0 z 0
CJ6001 Seminář k učitelské praxi 2
! NOWANY ( Fy6001 , HL6001 , HV6001 , CH6001 , KL6001 , OV6001 , AJ6001 , Bi6001 , De6001 , FJ6001 , Kv6001 , MA6001 , NJ6001 , RJ6001 , RV6001 , SP6001 , TE6001 , Vi6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
CJ6003 Učitelská praxe 3
0/0/5 z 2

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJp422 Testování a hodnocení jedinců s odlišným mateřským jazykem
1/0/0 z 2
CJp423 Žák s odlišným mateřským jazykem v českém vzdělávacím systému
1/0/0 z 2

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJp424 Didaktika češtiny jako cizího jazyka pro dospělé
0/1/0 k 3
CJp425 Sociologie čtení a čtenářství
1/0/0 k 3
CJp426 Literární místopis
0/1/0 k 3
CJp506 Jazykový rozbor 1
0/2/0 z 3


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJp503 Internacionalizace v oboru český jazyk a literatura
0/0/0 z 0
CJp516 Průvodce dějinami české literatury
0/2/0 z 3

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJp501 Jazykovědná exkurze
0/0/0 z 2
CJp507 Jazykový rozbor 2
0/2/0 z 3
NJ_A101 Němčina pro začátečníky
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
0/2/0 z 4