N-ZS FY2 Učitelství fyziky pro základní školy

Atribut: NZS_FY2_2P_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru předmět zvoleného jazyka a navíc minimálně jeden z nabízených povinně volitelných předmětů.

Předměty k diplomové práci:
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: %DPp Diplomová práce - Projekt, %DP Diplomová práce, %DPd Diplomová práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC2001 Teoretická fyzika 2 - Kvantová a statistická fyzika
2/0/0 zk 4
FC2002 Project of Physics
1/1/0 zk 3
FC2003 Školní pokusy z fyziky 1
0/0/2 k 2

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVp013 Angličtina pro pedagogy - C
Pozn.: Kurz úrovně B2 navazuje na kurzy B1 z bakalářského studia.
0/2/0 z 3
JVp033 Němčina pro pedagogy - C
Pozn.: Kurz úrovně B2 navazuje na kurzy B1 z bakalářského studia.
0/2/0 z 3
JVp043 Ruština pro pedagogy - C
Pozn.: Kurz úrovně B2 navazuje na kurzy B1 z bakalářského studia.
0/2/0 z 3

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC0801 Aktuální problémy přírodovědné výuky
0/0/1 k 3
FC2801 Práce ve fyzikální laboratoři
0/0/1 k 5
FC2802 Práce ve fyzikální didaktické laboratoři
0/0/1 k 5
FC2803 Pokročilé fyzikální praktikum
0/0/1 k 3
FC2804 Environmentální fyzika
Pozn.: V rámci předmětu se koná obvykle i vícedenní exkurze
0/0/2 k 3
FC8002 Badatelsky orientovaná přírodovědná a odborná výuka v praxi
0/2/0 k 3
FC8003 Neudržitelný rozvoj lidstva 1
0/0/1 k 3
FC8006 Edugames a YouTube eduklipy
0/0/2 k 5
FC9001 Inquire-Based Science and Vocational Education in Practice
0/2/0 k 4


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC2004 Úvod do studia pevných látek a polovodiče
3/0/0 zk 4
FC2005 Didaktika fyziky 1
1/2/0 zk 3
FC2006 Školní pokusy z fyziky 2
FC2003 0/0/2 k 2
Fy6001 Seminář k učitelské praxi 2
! NOWANY ( HL6001 , HV6001 , CH6001 , KL6001 , OV6001 , AJ6001 , Bi6001 , CJ6001 , De6001 , FJ6001 , Kv6001 , MA6001 , NJ6001 , RJ6001 , RV6001 , SP6001 , TE6001 , Vi6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
Fy6002 Učitelská praxe 2
0/0/5 z 2

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVp014 Angličtina pro pedagogy - D
JVp013 0/2/0 zk 4
JVp034 Němčina pro pedagogy - D
JVp033 0/2/0 zk 4
JVp044 Ruština pro pedagogy - D
JVp043 0/2/0 zk 4

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC2801 Práce ve fyzikální laboratoři
0/0/1 k 5
FC2802 Práce ve fyzikální didaktické laboratoři
0/0/1 k 5
FC2805 Fyzika v běžném životě
0/2/0 k 3
FC2806 Kosmologie
0/2/0 k 3
FC2807 Teoretická fyzika 3
2/0/0 k 3
FC8002 Badatelsky orientovaná přírodovědná a odborná výuka v praxi
Pozn.: Předmět bude vyučován pouze v případě, že počet přihlášených studentů bude 15 a více.
0/2/0 k 3
FC8004 Neudržitelný rozvoj lidstva 2
0/0/1 k 3
FC8005 Jak pracuje věda
0/1/0 k 3
FC8006 Edugames a YouTube eduklipy
0/0/2 k 5
FC9001 Inquire-Based Science and Vocational Education in Practice
Pozn.: The subject will be taught only if the number of students enrolled is 15 or more.
0/2/0 k 4
NJ_A101 Němčina pro začátečníky
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
0/2/0 z 4


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC2007 Elektronika
1/0/1 zk 3
FC2008 Ekopraktikum
0/0/2 k 2
FC2009 Didaktika fyziky 2
FC2005 2/2/0 zk 4
Fy6001 Seminář k učitelské praxi 2
! NOWANY ( HL6001 , HV6001 , CH6001 , KL6001 , OV6001 , AJ6001 , Bi6001 , CJ6001 , De6001 , FJ6001 , Kv6001 , MA6001 , NJ6001 , RJ6001 , RV6001 , SP6001 , TE6001 , Vi6001 , VV6001 , Ze6001 ) 0/.5/0 z 1
Fy6003 Učitelská praxe 3
0/0/5 z 2

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC0801 Aktuální problémy přírodovědné výuky
0/0/1 k 3
FC2012 Astronomie a astrofyzika pro učitele
2/0/0 k 2
FC2801 Práce ve fyzikální laboratoři
0/0/1 k 5
FC2802 Práce ve fyzikální didaktické laboratoři
0/0/1 k 5
FC2803 Pokročilé fyzikální praktikum
0/0/1 k 3
FC2804 Environmentální fyzika
Pozn.: V rámci předmětu se koná obvykle i vícedenní exkurze
0/0/2 k 3
FC8002 Badatelsky orientovaná přírodovědná a odborná výuka v praxi
0/2/0 k 3
FC8003 Neudržitelný rozvoj lidstva 1
0/0/1 k 3
FC8006 Edugames a YouTube eduklipy
0/0/2 k 5
FC9001 Inquire-Based Science and Vocational Education in Practice
0/2/0 k 4


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC2010 Historie fyziky
1/1/0 k 2
FC2011 Kompendium fyziky s didaktikou
0/2/0 k 2

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC2101 Fyzika a technika
0/2/0 k 2
FC2102 Významné fyzikální experimenty
0/2/0 k 2

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FC8006 Edugames a YouTube eduklipy
0/0/2 k 5
NJ_A101 Němčina pro začátečníky
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
0/2/0 z 4