Asistent behaviorálního analytika - akreditovaný kvalifikační kurz

Atributy: CCV_AKKABA_2018

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
Účastníkům CŽV zapisuje předměty organizační referentka.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVc700 První pomoc 6 hodin k 2
IVc701 Vybraná témata ochrany a podpory veřejného zdraví 6 hodin k 2
IVc703 Základy pediatrie 18 hodin k 3
IVc709 Koncepty a principy behaviorální analýzy 45 hodin zk 8
IVc710 Měření chování a experimentální design
Pozn.: 15 h teorie, 20 h cvičení
35 hodin zk 8

2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVc711 Etika a profesní chování 15 hodin zk 8
IVc712 Aplikace metod behaviorální změny
Pozn.: 45 h teorie 30 h cvičení
75 hodin zk 8


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVc704 Zdravotnická dokumentace a informační technologie ve zdravotnictví 4 hodiny k 2
IVc705 Právní souvislosti s poskytováním zdravotních služeb 8 hodin k 2
IVc706 Organizace a řízení poskytování zdravotních služeb 8 hodin k 2
IVc713 Identifikace, diagnostika a hodnocení chování
Pozn.: 45 h teorie, 40 h cvičení
85 hodin zk 8
IVc714 Intervence a implementace programů aplikované behaviorální analýzy
Pozn.: 15 h teorie, 30 h cvičení
45 hodin zk 8


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVc717 Odborná praxe v akreditovaném zařízení 80 hodin z 4


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVc702 Základy psychiatrie 26 hodin k 3
IVc707 Základy neurologie 18 hodin k 3
IVc708 Základy geriatrie 16 hodin k 3
IVc715 Aplikovaná behaviorální analýza v mezinárodních souvislostech 10 hodin k 4
IVc716 Odborná praxe 1000 hodin z 12