Behaviorální analytik - akreditovaný kvalifikační kurz

Atributy: CCV_AKKBA_2018

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
Účastníkům CŽV zapisuje předměty organizační referentka.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVc500 První pomoc 6 hodin k 2
IVc501 Vybraná témata ochrany a podpory veřejného zdraví 6 hodin k 2
IVc503 Základy pediatrie 24 hodin k 4
IVc509 Úvod do měření chování a experimentálního designu
Pozn.: 15 h teorie 20 h cvičení
35 hodin zk 8
IVc510 Koncepty a principy behaviorální analýzy 45 hodin zk 8


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVc511 Úvod do etického a profesního chování v behaviorální analýze 15 hodin zk 8
IVc512 Aplikace metod behaviorální změny
Pozn.: 45 h teorie 30 h cvičení
75 hodin zk 8
IVc515 Pokročilé postupy měření chování a experimentálního designu
Pozn.: 30 h teorie 40 h cvičení
70 hodin zk 8


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVc504 Zdravotnická dokumentace a informační technologie ve zdravotnictví 4 hodiny k 2
IVc505 Právní souvislosti s poskytováním zdravotních služeb 8 hodin k 2
IVc506 Organizace a řízení poskytování zdravotních služeb 8 hodin k 2
IVc513 Identifikace, diagnostika a hodnocení chování
Pozn.: 45 h teorie, 40 h cvičení
85 hodin zk 8
IVc514 Úvod do intervence a implementace programů aplikované behaviorální analýzy
Pozn.: 15 h teorie, 30 h cvičení
45 hodin zk 8


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVc516 Etické a profesní chování v behaviorální analýze 30 hodin zk 8
IVc517 Pokročilé postupy intervence a implementace programů aplikované behaviorální analýzy
Pozn.: 30 h teorie, 40 h cvičení
70 hodin zk 8
IVc520 Odborná praxe v akreditovaném zařízení 100 hodin z 4


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVc502 Základy psychiatrie 40 hodin k 4
IVc507 Základy neurologie 24 hodin k 4
IVc508 Základy geriatrie 20 hodin k 4
IVc518 Mezinárodní standardy v aplikované behaviorální analýze 10 hodin k 4
IVc519 Odborná praxe 1500 hodin z 14