Behaviorální technik - akreditovaný kvalifikační kurz

Atributy: CCV_AKKBT_2018

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
Účastníkům CŽV zapisuje předměty organizační referentka.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVc600 Zdravotnická dokumentace a informační technologie ve zdravotnictví 3 hodiny k 2
IVc601 Organizace, řízení a právní souvislosti poskytování zdravotních služeb 7 hodin k 2
IVc602 Úvod do neurologie 8 hodin k 2
IVc603 Úvod do geriatrie 6 hodin k 2
IVc604 Koncepty a principy behaviorální analýzy 8 hodin k 3
IVc605 Základy měření chování
Pozn.: 8 h teorie 10 h cvičení
18 hodin k 3
IVc606 Etika a profesní chování pro behaviorální techniky 8 hodin k 3
IVc607 Základy diagnostiky a aplikace metod behaviorální změny
Pozn.: 8 h teorie 10 h cvičení
18 hodin k 3
IVc608 Základy intervence a implementace programů aplikované behaviorální analýzy
Pozn.: 8 h teorie 20 h cvičení
28 hodin k 3
IVc609 Mezinárodní standardy v aplikované behaviorální analýze 3 hodin k 2
IVc610 První pomoc 6 hodin k 2
IVc611 Vybraná témata ochrany a podpory veřejného zdraví 5 hodin k 2
IVc612 Úvod do psychiatrie 14 hodin k 2
IVc613 Úvod do pediatrie 8 hodin k 2
IVc614 Odborná praxe 40 hodin k 2
IVc615 Odborná praxe v akreditovaném zařízení 40 hodin k 2