DV19DAPAJ Učitelství anglického jazyka pro základní školy – způsobilost vyučovat další předmět

Atributy: CCV_DAPAJ_2017

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
Účastníkům CŽV zapisuje předměty organizační referentka.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
AJc201 Fonetika a fonologie A 24 hodin z 4
AJc202 Gramatika A 24 hodin z 4
AJc203 Literatura pro děti 24 hodin z 5
AJc204 Praktický jazyk 1A 24 hodin z 8
AJc205 Úvod do lingvistiky 12 hodin z 2
ONLINE_A Angličtina Online
Pozn.: kurz probíhá online
online k 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
AJc206 Kultura, historie a literatura Velké Británie 1 24 hodin z 5
AJc207 Fonetika a fonologie B 24 hodin zk 6
AJc208 Gramatika B 24 hodin z 9
AJc209 Praktický jazyk 1B 24 hodin zk 8
ONLINE_A Angličtina Online
Pozn.: kurz probíhá online
projekt k 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
AJc210 Akademické psaní 24 hodin z 2
AJc211 Didaktika 1 12 hodin z 2
AJc212 Praktický jazyk 2A 24 hodin z 4
AJc213 Kultura, historie a literatura Velké Británie 2 24 hodin k 5
AJc214 Syntax A 24 hodin z 4
ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev
Pozn.: kurz probíhá online; rychlé připojení k internetu nutností; level of English B1 and higher
online k 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
AJc215 Didaktika 2 24 hodin z 2
AJc216 Syntax B 24 hodin k 5
AJc217 Kultura, historie a literatura Velké Británie 3 24 hodin k 5
AJc218 Praktický jazyk 2B 24 hodin z 4
AJc219 Funkční syntax 12 hodin zk 4

 

5. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
AJc220 Kultura, historie a literatura USA 1 36 hodin z 5
AJc221 Didaktika 3 24 hodin k 4
AJc222 Lexikologie 12 hodin k 4
AJc223 Praktický jazyk 3A 24 hodin zk 6
AJc224 Výuková praxe 24 hodin z 2


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
AJc225 Kultura, historie a literatura USA 2 24 hodin k 5
AJc226 Didaktika 4 24 hodin zk 4
AJc227 Stylistika 24 hodin k 4
AJc228 Testování a hodnocení 24 hodin z 4
AJc229 Závěrečná práce konzultace z 4