DVDAPDE Učitelství dějepisu pro základní školy

Atributy: CCV_DAPDE_2018

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
Účastníkům CŽV zapisuje předměty organizační referentka.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
De2RC_HPR Historický proseminář 20 hodin zk 3
De2RC_UDP Dějiny pravěku 20 hodin zk 3
De2RC_UDS Starověk 30 hodin zk 3
De2RC_UDSD Úvod do studia dějepisu 10 hodin z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
De2RC_DST Středověk 40 hodin zk 5


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
De2RC_DRN Raný novověk 40 hodin zk 5
De2RC_PVH Pomocné vědy historické 20 hodin zk 3


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
De2RC_LAH1 Latina pro historiky 10 hodin k 2
De2RC_NPH Němčina pro historiky 10 hodin k 2
De2RC_19ST Dějiny 19. století 40 hodin zk 5


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
De2RC_DD1 Didaktika 1 10 hodin z 3
De2RC_20ST Dějiny 20. století 40 hodin z 5


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
De2RC_DD2 Didaktika 2 10 hodin k 3
De2RC_ZP Závěrečná práce konzultace z 5