DAP Občanská výchova pro základní školy

Atributy: CCV_DAPOV_2017

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
Účastníkům CŽV zapisuje předměty organizační referentka.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
OV2RC_DF1 Dějiny filozofie 1 konzultace zk 4
OV2RC_DK Dějiny kultury konzultace zk 4
OV2RC_ZSV Základy státovědy konzultace k 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
OV2RC_DE Dějiny etiky konzultace zk 4
OV2RC_DF2 Dějiny filozofie 2 OV2RC_DF1 konzultace zk 4
OV2RC_RE Religionistika konzultace z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
OV2RC_DPT Dějiny politických teorií konzultace zk 4
OV2RC_OP Občan a právo konzultace k 2
OV2RC_SL Sociologie konzultace zk 4


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
OV2RC_DOV1 Didaktika OV 1 konzultace z 2
OV2RC_EI Evropské integrace konzultace 10 hodin zk 4
OV2RC_EP Ekonomie pro pedagogy konzultace zk 4


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
OV2RC_CFS Česká filozofie konzultace z 2
OV2RC_DOV2 Didaktika OV 2 konzultace zk 3
OV2RC_ET Etika konzultace z 2
OV2RC_MV Mezinárodní vztahy konzultace k 2


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
OV2RC_DFV Didaktika finančního vzdělávání konzultace k 2
OV2RC_ZP Závěrečná práce konzultace z 5
OV2RC_ZPZS Základní poznatky o Zemi a společnosti konzultace k 2