DAP Výchova ke zdraví pro základní školy

Atributy: CCV_DAPVZ_2013

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
Účastníkům CŽV zapisuje předměty organizační referentka.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
RV2RC_1BCZ Biologie člověka a základy zdravovědy 1 konzultace z 3
RV2RC_1PP První pomoc konzultace, praktická cvičení k 4
RV2RC_1URV Propedeutika výchovy ke zdraví konzultace k 3


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
RV2RC_2BCZ Biologie člověka a základy zdravovědy 2 RV2RC_1BCZ konzultace zk 5
RV2RC_2SPJ Sociálně patologické jevy konzultace k 3
RV2RC_2VC Výživa člověka konzultace k 4


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
RV2RC_3NC Návykové chování a závislost konzultace k 4
RV2RC_3POZ Problematika ochrany a podpory zdraví konzultace k 4
RV2RC_3RZ Reprodukční zdraví konzultace k 4


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
RV2RC_4CP Člověk a prostředí konzultace k 3
RV2RC_4DR1 Didaktika výchovy ke zdraví 1 konzultace z 3
RV2RC_4PS Základy psychopatologie konzultace zk 4


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
RV2RC_5DR2 Didaktika výchovy ke zdraví 2 konzultace k 3
RV2RC_5OC Ochrana člověka za mimořádných událostí konzultace k 3
RV2RC_5ZOS Zátěžové, ohrožující a krizové situace konzultace k 3


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
RV2RC_6AT Aktuální témata podpory zdraví konzultace k 3
RV2RC_6DR3 Didaktika výchovy ke zdraví 3 konzultace zk 4
RV2RC_6PPZ Programy podpory zdraví ve školním prostředí konzultace k 3