DPS Vychovatelství

Atributy: CCV_DPSVY_2011

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
Účastníkům CŽV zapisuje předměty organizační referentka.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
VY3DC_DIT1 Didaktická technologie 1 5 hodin z 2
VY3DC_PKOM Pedagogická komunikace 15 hodin zk 4
VY3DC_SPPE Speciální pedagogika 15 hodin zk 4
VY3DC_US Úvod do studia 2 hodiny z 2
VY3DC_VYZD Výchova ke zdraví 7 hodin z 2
VY3DC_VZDE Věkové zvláštnosti dětí 8 hodin zk 4
VY3DC_ZAPE Základy pedagogiky 15 hodin zk 5
VY3DC_ZAPS Základy psychologie 15 hodin zk 4
VY3DC_ZZDN Základy zdravotních nauk 15 hodin zk 4


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
VY3DC_DIT2 Didaktická technologie 2 4 hodiny z 2
VY3DC_FSOV Etické otázky ve výchově 15 hodin zk 4
VY3DC_MANV Management pro pedagogické pracovníky 15 hodin zk 4
VY3DC_MULV Multikulturní výchova 6 hodin z 2
VY3DC_PEPS Pedagogická psychologie 7 hodin z 2
VY3DC_PSOS Psychologie osobnosti 7 hodin z 2
VY3DC_SOPA Úvod do sociální patologie a prevence 15 hodin zk 4
VY3DC_SZP1 Seminář k závěrečné práci 1 2 hodiny z 1
VY3DC_TEMH Teorie a metodika her 8 hodin k 3
VY3DC_TMVY Teorie a metodika výchovy 15 hodin zk 4
VY3DC_UMVY Úvod do metodik výchovy 8 hodin z 2
VY3DC_UPPX Úvod do pedagogické praxe 2 hodiny z 1
VY3DC_USVY Úvod do sociologie výchovy 15 hodin zk 4


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
VY3DC_MVZC Metodiky volitelných zájmových činností 40 hodin zk 10
VY3DC_PEDD Pedagogická diagnostika 6 hodin z 2
VY3DC_PEPX Pedagogická praxe 20 hodin z 4
VY3DC_PEVC Pedagogika volného času 10 hodin zk 4
VY3DC_PrV Projektování ve výchově 8 hodin z 3
VY3DC_RPPX Reflexe z pedagogické praxe, deník 2 hodiny z 1
VY3DC_SOPS Sociální psychologie 15 hodin zk 4
VY3DC_SZP2 Seminář k závěrečné práci 2 2 hodiny z 1
VY3DC_ZP Závěrečná práce konzultace z 4