DV19DAPRJ Učitelství ruského jazyka pro základní školy – způsobilost vyučovat další předmět

Atributy: CCV_DV19DAPRJ_2020

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
Účastníkům CŽV zapisuje předměty organizační referentka.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
RJc000 Didaktika ruštiny 1 12 hodin z 2
RJc003 Dětská literatura 1 12 hodin k 2
RJc008 Lexikologie a stylistika ruštiny 1 24 hodin zk 4
RJc034 Seminář z lexikologie a stylistiky 1 24 hodin z 4
RJ1073 E-zdroje ve výuce ruštiny v kombinovaném studiu 12 hodin z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
RJc001 Didaktika ruštiny 2 12 hodin z 2
RJc009 Literatura ruská 1 12 hodin k 2
RJc015 Syntax ruštiny 1 12 hodin zk 3
RJc035 Seminář ze syntaxe ruštiny 1 24 hodin z 4


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
RJc002 Didaktika ruštiny 3 12 hodin zk 3
RJc010 Praktická jazyková cvičení 1 12 hodin z 2
RJc014 Současná ruská literatura 1 12 hodin k 2
RJc018 Jazykový seminář 1 24 hodin z 4
RJc027 Praktická gramatika ruštiny 1 12 hodin z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
RJc011 Praktická jazyková cvičení 2 12 hodin z 2
RJc019 Jazykový seminář 2 24 hodin z 4
RJc028 Praktická gramatika ruštiny 2 12 hodin z 2
RJc032 Seminář k diplomové práci 1 blokově z 2


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
RJc004 Historický vývoj ruštiny 1 12 hodin z 2
RJc012 Praktická jazyková cvičení 3 12 hodin zk 3
RJc017 Didaktika literárního textu 1 12 hodin z 2
RJc020 Jazykový seminář 3 24 hodin z 4
RJc032 Seminář k diplomové práci 1 blokově z 2
RJ2033 Seminář z historického vývoje 1 v kombinovaném studiu 12 hodin z 4


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
RJc005 Historický vývoj ruštiny 2 12 hodin k 2
RJc021 Jazykový seminář 4 24 hodin z 4
RJc038 Závěrečná práce konzultace z 2