DV19SPETO Speciální pedagogika – specializace etopedie

Atributy: CCV_DV19SPETO_2020

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
Účastníkům CŽV zapisuje předměty organizační referentka.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPc501 Obor: Specifické poruchy učení 24 hodin zk 6
SPc502 Speciální pedagogika v mezinárodní perspektivě
Pozn.: Vyučováno v AJ, předpoklad úroveň B1
6 hodin z 6
SPc542 Specializace: Etopedie 1 24 hodin zk 18
SPc543 Inkluzivní vzdělávání jedinců s poruchami chování 12 hodin k 4
SPc544 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence jedinců s poruchami chování 2
Pozn.: Zapisují studenti specializace etopedie.
24 hodin zk 8
SPc545 Sociologie postižení a znevýhodnění 12 hodin k 3
SPc546 Krizová intervence 12 hodin k 6
SPc547 Odborná praxe souvislá 1 - ETO 20 hodin z 10


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPc503 Strategie podpory funkční gramotnosti 12 hodin zk 4
SPc504 Výuka v heterogenní třídě – praktický seminář 12 hodin z 4
SPc548 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence jedinců s poruchami chování 1 40 hodin zk 8
SPc549 Odborná praxe souvislá 2 - ETO 40 hodin z 10
SPc550 Podpůrná opatření u jedinců s poruchami chování 12 hodin k 4