DV19SPOFTA Speciální pedagogika – specializace oftalmopedie

Atributy: CCV_DV19SPOFTA_2020

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
Účastníkům CŽV zapisuje předměty organizační referentka.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPc501 Obor: Specifické poruchy učení 24 hodin zk 6
SPc502 Speciální pedagogika v mezinárodní perspektivě
Pozn.: Vyučováno v AJ, předpoklad úroveň B1
6 hodin z 6
SPc506 Snoezelen 8 hodin z 2
SPc530 Obor: Oftalmopedie 1 24 hodin zk 8
SPc531 Oftalmopedie - základní principy tyflorehabilitace, Braillovo písmo 12 hodin k 3
SPc532 Odborná praxe souvislá 1 - OF 20 hodin z 10


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPc503 Strategie podpory funkční gramotnosti 12 hodin zk 4
SPc504 Výuka v heterogenní třídě – praktický seminář 12 hodin z 4
SPc505 Funkční vidění 24 hodin zk 6
SPc507 Výtvarné umění jako prostor pro inkluzi 8 hodin k 5
SPc513 Oftalmopedie 1 - základní diagnostické postupy v oboru zrakové terapie 24 hodin zk 8
SPc533 Obor: Oftalmopedie 2 24 hodin zk 8
SPc534 Poradenská podpora a podpůrná opatření u jedinců se zrakovým postižením 12 hodin k 4
SPc535 Odborná praxe souvislá 2 - OF 40 hodin z 10