DV19SPSOMA Speciální pedagogika – specializace somatopedie

Atributy: CCV_DV19SPSOMA_2020

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
Účastníkům CŽV zapisuje předměty organizační referentka.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPc501 Obor: Specifické poruchy učení 24 hodin zk 6
SPc502 Speciální pedagogika v mezinárodní perspektivě
Pozn.: Vyučováno v AJ, předpoklad úroveň B1
6 hodin z 6
SPc506 Snoezelen 8 hodin z 2
SPc509 Mozková obrna 12 hodin zk 4
SPc510 Somatopedie 1 - Rehabilitace osob se zdravotním postižením 24 hodin zk 8
SPc514 Specializace: Somatopedie 1 24 hodin zk 18
SPc515 Komunikační a simulační techniky somatopedické 12 hodin k 3
SPc516 Odborná praxe souvislá 1 - So 20 hodin z 10


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPc503 Strategie podpory funkční gramotnosti 12 hodin zk 4
SPc504 Výuka v heterogenní třídě – praktický seminář 12 hodin z 4
SPc511 Intervence jedinců s epilepsií 12 hodin zk 4
SPc517 Intervence jedinců s chronickým onemocněním 20 hodin zk 6
SPc518 Odborná praxe souvislá 2 - So 40 hodin z 10
SPc551 Souběžné postižení více vadami 1 - tělesné postižení 24 hodin zk 8