DV19SPSPU Speciální pedagogika – specializace specifické poruchy učení

Atributy: CCV_DV19SPSPU_2020

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
Účastníkům CŽV zapisuje předměty organizační referentka.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPc501 Obor: Specifické poruchy učení 24 hodin zk 6
SPc502 Speciální pedagogika v mezinárodní perspektivě
Pozn.: Vyučováno v AJ, předpoklad úroveň B1
6 hodin z 6
SPc506 Snoezelen 8 hodin z 2
SPc508 Výuka žáků se SVP I – narušená komunikační schopnost a specifické poruchy učení 12 hodin zk 5
SPc536 Narušená komunikační schopnost u dětí předškolního věku 32 hodin zk 6
SPc537 Odborná praxe souvislá 1 - SPU 20 hodin z 10


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPc503 Strategie podpory funkční gramotnosti 12 hodin zk 4
SPc504 Výuka v heterogenní třídě – praktický seminář 12 hodin z 4
SPc505 Funkční vidění 24 hodin zk 6
SPc507 Výtvarné umění jako prostor pro inkluzi 8 hodin k 5
SPc538 Reedukace specifických poruch učení 14 hodiny z 2
SPc539 Odborná praxe souvislá 2 - SPU 40 hodin z 10
SPc540 Prevence a intervence agresivního chování/šikany 20 hodin k 3
SPc541 Intervence 3P žáků s ADHD/ADD 20 hodin k 3