DV19SPUCIT Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol pro přímou pedagogickou činnost ve školách a třídách zřízených pro žáky se SVP

Atributy: CCV_DV19SPUCIT_2020

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
Účastníkům CŽV zapisuje předměty organizační referentka.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPc600 Úvod do speciální pedagogiky 12 hodin z 2
SPc601 Logopedie – základy oboru 10 hodin zk 5
SPc602 Surdopedie – základy oboru 10 hodin zk 5
SPc603 Etopedie – základy oboru 10 hodin zk 5


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPc504 Výuka v heterogenní třídě – praktický seminář 12 hodin z 4
SPc508 Výuka žáků se SVP I – narušená komunikační schopnost a specifické poruchy učení 12 hodin zk 5
SPc617 Inkluzivní didaktika I – funkční gramotnost 12 hodin k 4


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPc604 Oftalmopedie – základy oboru 10 hodin zk 5
SPc605 Psychopedie – základy oboru 10 hodin zk 5
SPc606 Somatopedie – základy oboru 10 hodin zk 5
SPc607 Inkluzivní didaktika II – strategie řízení třídy; matematická a digitální gramotnost 12 hodin zk 5


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPc608 Inkluzivní didaktika III – podpora a provázení v předprofesní a profesní přípravě 8 hodin zk 5
SPc609 Podpůrná opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 8 hodin k 3
SPc610 Výuka žáků se SVP II – poruchy chování a mentální postižení 12 hodin zk 5


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPc611 Výuka žáků se SVP III – sluchové, zrakové a tělesné postižení 12 hodin zk 5
SPc612 Speciálněpedagogická diagnostika 8 hodin k 4
SPc613 Strategie podpory v učení a práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ 12 hodin zk 4


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPc614 Poradenství, diagnostika a intervence ve specifických poruchách učení 16 hodin zk 8
SPc615 Odborná praxe 70 hodin z 8
SPc616 Závěrečná práce z 10