DV19SPVADY Speciální pedagogika – specializace souběžné postižení více vadami

Atributy: CCV_DV19SPVADY_2020

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
Účastníkům CŽV zapisuje předměty organizační referentka.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPc509 Mozková obrna 12 hodin zk 4
SPc512 Specialiazce - širší vědní základ - Těžké a souběžné postižení více vadami 1 30 hodin zk 10
SPc519 Specializace: Edukace žáků s tělesným a souběžným postižením více vadami 2 24 hodin zk 8
SPc520 Odborná praxe souvislá 1 - VV 20 hodin z 10
SPc553 Somatopedie 1 - Rehabilitace osob se zdravotním postižením 24 hodin z 8


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPc505 Funkční vidění 24 hodin zk 6
SPc506 Snoezelen 8 hodin z 2
SPc511 Intervence jedinců s epilepsií 12 hodin zk 4
SPc513 Oftalmopedie 1 - základní diagnostické postupy v oboru zrakové terapie 24 hodin zk 8
SPc521 Komunikační a simulační techniky somatopedické 12 hodin k 3
SPc522 Odborná praxe souvislá 2 - VV 40 hodin z 10
SPc552 Poruchy autistického spektra 24 hodin zk 6