DV19ZSSDE Učitelství dějepisu pro střední školy – způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na SŠ

Atributy: CCV_DV19ZSSDE_2020

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
Účastníkům CŽV zapisuje předměty organizační referentka.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
DEcAPS Aktuální problémy studia středověkých a raně-novověkých dějin. 15k k 2
DEcDI1 Didaktika, výuková praxe a její reflexe 1 15k z 2
DEcDPR Klíčová témata dějepisné edukace optikou historických pramenů 1 15k k 2
DEcHMS Historické mýty a stereotypy českých dějin 10k z 2
DEcMVD Mediální výchova v učitelství dějepisu SŠ 10k zk 3
DEcSDU Soudobé dějiny pro učitelství SŠ 20k zk 4
DEcSVE Střední a východní Evropa v 19. a 20. stol. 15k k 3


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
DecAPD Aktuální problémy studia dějin 19. a 20. stol. 15k k 2
DecCID Církevní dějiny 19. a 20 stol. 15k z 2
DecDI2 Didaktika, výuková praxe a její reflexe 2 15k zk 3
DecDKR Didaktika kulturních a regionálních dějin na SŠ 10k z 2
DecMEV Národnostní menšiny ve střední a východní Evropě v 19. a 20. stol. 15k k 3
DecMSN Morava pozdního středověku a raného novověku 15k zk 3
DecPR2 Klíčová témata dějepisné edukace optikou historických pramenů 2 15k zk 3
DecZPR Závěrečná práce individuální konzultace z 3