DV20SPODUC Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace podle § 6a odst. 1 písm. b) vyhl. č. 317/2005 Sb. (k získání kvalifikace speciálního pedagoga) a Studium v oblasti speciálně pedagogických věd podle § 2 vyhl. č. 317/2005 Sb. (k získání kvalifikace učitele dětí a žáků se SVP)

Atributy: CCV_DV20SPODUC_2020

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
Účastníkům CŽV zapisuje předměty organizační referentka.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPc300 Úvod do speciální pedagogiky 12 hodin z 2
SPc306 Statistika 12 hodin k 8
SPc308 Speciálněpedagogická diagnostika 8 hodin k 4
SPc309 ORL foniatrie 6 hodin zk 6
SPc330 Inkluzivní vzdělávání 12 hodiny z 2
SPc337 Inkluzivní didaktika 12 hodin k 2
SPc338 Základy zdravotních nauk 6 hodin k 3
SPc342 Vývojová psychologie 8 konzultací k 4

2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPc305 Metodologie 6 hodin zk 6
SPc310 Neurologie 8 hodin zk 6
SPc311 Oftalmologie 8 hodin zk 6
SPc312 Patopsychologie (psychopatologie) 16 hodin zk 8
SPc313 Psychiatrie 8 hodin zk 6
SPc314 Pediatrie 8 hodin zk 6
SPc331 Výuka žáků se SVP I – narušená komunikační schopnost a specifické poruchy učení 12 hodin zk 5
SPc332 Výuka žáků se SVP II – poruchy chování a mentální postižení 12 hodin zk 5
SPc334 Inkluzivní didaktika I – funkční gramotnost 12 hodin k 4

3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPc316 Poradenství, diagnostika a intervence v logopedii I. 16 hodin zk 6
SPc317 Poradenství, diagnostika a intervence v surdopedii I. 16 hodin zk 6
SPc318 Diagnostické domény žáků se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým a mentálním) NOW ( SPc319 ) && NOW ( SPc320 ) 16 hodin zk 6
SPc333 Výuka žáků se SVP III – sluchové, zrakové a tělesné postižení 12 hodin zk 5
SPc335 Inkluzivní didaktika II – strategie řízení třídy; matematická a digitalní gramotnost 12 hodin zk 5
SPc339 Strategie podpory v učení a práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ 12 hodin zk 4

4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPc302 Poradenství, diagnostika a intervence v oftalmopedii I. 16 hodin zk 6
SPc321 Poradenství, diagnostika a intervence v psychopedii I 16 hodin zk 6
SPc322 Poradenství, diagnostika a intervence v somatopedii I 16 hodin zk 6
SPc323 Poradenství, diagnostika a intervence v etopedii I 16 hodin zk 6
SPc336 Inkluzivní didaktika III – podpora a provázení v předprofesní a profesní přípravě 8 hodin zk 5
SPc340 Poruchy autistického spektra 24 hodin z 4

5. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPc303 Poradenství, diagnostika a intervence v oftalmopedii II 16 hodin zk 8
SPc324 Poradenství, diagnostika a intervence v logopedii II souhlas 16 hodin zk 8
SPc325 Poradenství, diagnostikaa intervence v surdopedii II 16 hodin zk 8
SPc326 Poradenství, diagnostika a intervence v psychopedii II 16 hodin zk 8
SPc327 Poradenství, diagnostika a intervence v somatopedii II 16 hodin zk 8

6. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPc301 Odborná praxe 70 hodin z 8
SPc329 Závěrečná práce z 10
SPc341 Podpůrná opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 6 hodin k 3