DV19DAPVV Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy – způsobilost vyučovat další předmět

Atributy: CCV_DVDAPVV_2017

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
Účastníkům CŽV zapisuje předměty organizační referentka.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
VVc011 Výtvarné vyjadřovací prostředky v kontextu tradičních i nových médií 1 10 hodin z 2
VVc021 Zprostředkování a popularizace umění v galerijních a výchovných institucích a umění ve veřejném prostoru 1 8 hodin z 2
VVc031 Dějiny výtvarného umění v kontextu teorie a praxe současných humanitních věd 1 8 hodin z 2
VVc041 Intermediální výukové modely ve výtvarné pedagogice 1 8 hodin z 2
VVc051 Tvůrčí psaní a výzkum v umění 1 7 hodin z 2
VVc061 Setkání studujících s vyučujícími - vyhodnocení semestru, odevzdání seminárních prací 1 hodina - 0


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
VVc012 Výtvarné vyjadřovací prostředky v kontextu tradičních i nových médií 2 10 hodin zk 4
VVc022 Zprostředkování a popularizace umění v galerijních a výchovných institucích a umění ve veřejném prostoru 2 6 hodin k 3
VVc032 Dějiny výtvarného umění v kontextu teorie a praxe současných humanitních věd 2 8 hodin k 3
VVc042 Intermediální výukové modely ve výtvarné pedagogice 2 8 hodin zk 4
VVc061 Setkání studujících s vyučujícími – vyhodnocení semestru, odevzdání seminárních prací 1 hodina - 0
VVc071 Design, tvorba portfolia a tvorba výstav 1 6 hodin z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
VVc013 Výtvarné vyjadřovací prostředky v kontextu tradičních i nových médií 3 10 hodin z 2
VVc023 Zprostředkování a popularizace umění v galerijních a výchovných institucích a umění ve veřejném prostoru 3 8 hodin z 2
VVc033 Dějiny výtvarného umění v kontextu teorie a praxe současných humanitních věd 3 8 hodin z 2
VVc043 Intermediální výukové modely ve výtvarné pedagogice 3 8 hodin z 2
VVc052 Tvůrčí psaní a výzkum v umění 2 7 hodin z 2
VVc061 Setkání studujících s vyučujícími - vyhodnocení semestru, odevzdání seminárních prací 1 hodina - 0


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
VVc001 Závěrečná práce – Projekt 6 hodin z 2
VVc014 Výtvarné vyjadřovací prostředky v kontextu tradičních i nových médií 4 10 hodin z 2
VVc024 Zprostředkování a popularizace umění v galerijních a výchovných institucích a umění ve veřejném prostoru 4 6 hodin z 2
VVc034 Dějiny výtvarného umění v kontextu teorie a praxe současných humanitních věd 4 8 hodin z 2
VVc044 Intermediální výukové modely ve výtvarné pedagogice 4 7 hodin z 2
VVc072 Design, tvorba portfolia a tvorba výstav 2 6 hodin zk 4


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
VVc002 Závěrečná práce 6 hodin z 2
VVc015 Výtvarné vyjadřovací prostředky v kontextu tradičních i nových médií 5 10 hodin z 2
VVc025 Zprostředkování a popularizace umění v galerijních a výchovných institucích a umění ve veřejném prostoru 5 8 hodin z 2
VVc035 Dějiny výtvarného umění v kontextu teorie a praxe současných humanitních věd 5 8 hodin z 2
VVc053 Tvůrčí psaní a výzkum v umění 3 7 hodin zk 4
VVc081 Expresivní techniky ve výtvarné pedagogice a tvorba kazuistik 1 8 hodin z 2


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
VVc003 Závěrečná práce – Odevzdání 6 hodin z 2
VVc016 Výtvarné vyjadřovací prostředky v kontextu tradičních i nových médií 6 10 hodin z 2
VVc026 Zprostředkování a popularizace umění v galerijních a výchovných institucích a umění ve veřejném prostoru 6 6 hodin z 2
VVc036 Dějiny výtvarného umění v kontextu teorie a praxe současných humanitních věd 6 8 hodin z 2
VVc073 Design, tvorba portfolia a tvorba výstav 3 6 hodin z 2
VVc082 Expresivní techniky ve výtvarné pedagogice a tvorba kazuistik 2 6 hodin k 3