DVDAPZE Učitelství zeměpisu pro základní školy

Atributy: CCV_DVDAPZE_2019

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
Účastníkům CŽV zapisuje předměty organizační referentka.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
ZeC001 Úvod do studia geografie 6 hod. z 2
ZeC002 Reliéf a stavba Země 12 hod. zk 4
ZeC003 Kartografie 18 hod. zk 5


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
ZeC004 Didaktika geografie 1 12 hod. z 2
ZeC005 Atmosféra a hydrosféra Země 12 hod. zk 4
ZeC006 Terénní cvičení z kartografie 16 hod. z 3
ZeC007 Kartografie a geoinformatika 18 hod. zk 5


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
ZeC008 Didaktika geografie 2 12 hod. k 3
ZeC009 Půda a biota 12 hod. zk 4
ZeC010 Geografie obyvatelstva a sídel 12 hod. zk 4
ZeC011 Geoinformatika a dálkový průzkum Země 12 hod. k 3
ZeC012 Terénní cvičení z fyzické geografie 16 hod. z 3


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
ZeC013 Didaktika geografie 3 12 hod. z 2
ZeC014 Terénní cvičení ze sociální geografie 16 hod. z 3
ZeC015 Nauka o krajině 12 hod. zk 4
ZeC016 Ekonomická geografie 18 hod. zk 5


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
ZeC017 Aplikované metody výzkumu v geografii 6 hod. k 3
ZeC018 Závěrečná práce 1 4 hod. z 2
ZeC019 Integrovaná terénní výuka - Jedovnice 16 hod. z 3
ZeC020 Regionální geografie Evropy 12 hod. zk 4
ZeC021 Regionální geografie světa 12 hod. k 3


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
ZeC022 Závěrečná práce 2 10 hod. z 4
ZeC023 Regionální geografie ČR 12 hod. k 3
ZeC024 Didaktika geografie 4 12 hod. z 2