DVEXPRESTE Expresivní terapie se zaměřením na arteterapii

Atributy: CCV_DVEXPRESTE_2017

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
Účastníkům CŽV zapisuje předměty organizační referentka.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
ARTE001 Arteterapie a umělecká tvorba 6 hodin z 3
ARTE002 Umění art brut a arteterapeutická činnost 4 hodiny z 3
ARTE003 Výtvarné vyjadřovací prostředky v arteterapii 4 hodiny z 3
ARTE004 Základy výtvarného myšlení v terapii uměním 6 hodin z 3
ARTE005 Životní příběh v psychoterapii a arteterapii 8 hodin z 3
ARTE006 Dějiny umění 20. století 8 hodin z 3
ARTE007 Základy výtvarného myšlení v terapii uměním 6 hodin z 3
ARTE008 Projekt v arteterapii 4 hodiny z 3
ARTE009 Skupinové výtvarné činnosti a projekty v sociální práci 4 hodiny z 3
ARTE011 Struktury osobnosti, charakterové typy člověka I 4 hodiny z 3
ARTE012 Struktury osobnosti, charakterové typy člověka II 4 hodiny z 3
ARTE013 Struktura osobnosti a charakterové typy člověka III 4 hodiny z 3
ARTE014 Struktury osobnosti a výtvarný projev IV 4 hodiny z 3
ARTE021 Expresívní keramika I 6 hodin z 3
ARTE031 Psychomotorická a taneční terapie I 4 hodiny z 3
ARTE032 Psychomotorická a taneční terapie II 4 hodiny z 3
ARTE041 Kresebné diagnostické metody v praxi I 4 hodiny z 3
ARTE051 Kreativní psaní I 6 hodin z 3


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
ARTE010 Výtvarná tvorba – kazuistika, analýza, interpretace výtvarného projevu 6 hodin z 3
ARTE022 Expresivní keramika II 8 hodin z 3
ARTE023 Expresivní keramika III 4 hodiny z 3
ARTE033 Psychomotorická a taneční terapie III 4 hodiny z 3
ARTE034 Psychomotorická a taneční terapie IV 4 hodiny z 3
ARTE042 Kresebné diagnostické metody v praxi 4 hodiny z 3
ARTE043 Kresebné diagnostické metody v praxi II 4 hodiny z 3
ARTE052 Kreativní psaní II 6 hodin z 3
ARTE061 Netradiční výtvarné techniky v arteterapii I 4 hodiny z 3
ARTE062 Netradiční výtvarné techniky v arteterapii II 4 hodiny z 3
ARTE070 Psychologie barev 4 hodiny z 3
ARTE071 Filozofie kultury 6 hodin z 3
ARTE072 Řízená imaginace 4 hodiny z 3
ARTE073 Workshop jako prostředek arteterapeutické práce 10 hodin z 3


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
ARTE053 Kreativní psaní III 6 hodin z 3
ARTE074 Výchova a terapie dramatem 10 hodin z 3
ARTE075 Význam psychoterapie pro výchovu a vzdělávání I 8 hodin z 3
ARTE076 Objekt a intermediální tvorba ve speciální výchovné praxi 8 hodin z 3
ARTE077 Storytelling 10 hodin z 3
ARTE078 Význam psychoterapie pro výchovu a vzdělávání II 8 hodin z 3
ARTE079 Sebezkušenostní a sebepoznávací metody v terapii I 4 hodiny z 3
ARTE080 Terapie malbou – mezi akcí a bodyartem 6 hodin z 3
ARTE081 Zprostředkování umění se zaměřením na akci 8 hodin z 3
ARTE082 Prezentace terapeutické tvorby ve veřejném prostoru 4 hodiny z 3
ARTE083 Obrazový experiment v terapii uměním 6 hodin z 3
ARTE084 Psychické obsahy v arteterapeutické praxi I 8 hodin z 3
ARTE099 Konzultace ke zpracování témat závěrečné práce 4 hodiny z 3


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
ARTE000 Závěrečná práce – obhajoba 18 hodin - 0
ARTE085 Základy speciální hudební výchovy a muzikoterapie 10 hodin z 3
ARTE086 Fototerapie 8 hodin z 3
ARTE087 Ukázky praktické aplikace vybraných technik AT 10 hodin z 3
ARTE088 Muzikoterapie v praxi I 4 hodiny z 3
ARTE089 Muzikoterapie v praxi II 4 hodiny z 3
ARTE090 Role divadla ve výchovné práci se znevýhodněnými skupinami 10 hodin z 3
ARTE091 Body art v terapii uměním 4 hodiny z 3
ARTE092 Výtvarné akce a výstavy autorů ze znevýhodněných skupin 4 hodiny z 3