DVSOCPATOL Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů

Atributy: CCV_DVSOCPATOL_2018

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
Účastníkům CŽV zapisuje předměty organizační referentka.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
MPc_Mod1 Poradenské systémy a primární prevence ve školství 6 hodin z 5
MPc_Mod2a Legislativní rámec pro práci školního metodika prevence 1 6 hodin z 5
MPc_Mod3a Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb 1 6 hodin z 5
MPc_Mod4a Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy 1 6 hodin z 5
MPc_Mod5a Systém primární prevence ve školství 1 6 hodin z 5
MPc_Mod8a Sociálně nežádoucí jevy 1 6 hodin z 5


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
MPc_Mod2b Legislativní rámec pro práci školního metodika prevence 2 6 hodin z 5
MPc_Mod3b Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb 2 6 hodin z 5
MPc_Mod4b Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy 2 6 hodin z 5
MPc_Mod6a Školní třída, její vedení a diagnostika 1 6 hodin z 5
MPc_Mod7a Rodina a komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu) 1 6 hodin z 5
MPc_Mod8b Sociálně nežádoucí jevy 2 6 hodin z 5


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
MPc_Mod5b Systém primární prevence ve školství 2 6 hodin z 5
MPc_Mod6b Školní třída, její vedení a diagnostika 2 6 hodin z 5
MPc_Mod7b Rodina a komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu) 2 6 hodin z 5
MPc_Mod8c Sociálně nežádoucí jevy 3 6 hodin z 5
MPc_Mod9a Monitorování a evaluace primární prevence 1 6 hodin z 5
MPc_Mod9b Monitorování a evaluace primární prevence 2 6 hodin z 5


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
MPc_Mod12 Závěrečné práce z 30