DVSVCJL Specifika výuky českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem

Atributy: CCV_DVSVCJL_2017

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
Účastníkům CŽV zapisuje předměty organizační referentka.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJcZP1 Závěrečná práce 1 5 hodin formou individuálních konzultací z 20
CJc401 Fonetika češtiny pro cizince 7 hodin z 2
CJc402 Didaktika českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem 8 hodin z 2
CJc403 Učební materiály a testování jedinců s odlišným mateřským jazykem 8 hodin z 2
CJc404 Didaktika literární výchovy pro žáky s odlišným mateřským jazykem 8 hodin z 2
CJc405 Literární komparatistika 7 hodin z 2
CJc406 Komentovaná četba odborného tisku 1 5 hodin z 2

2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJcZP2 Závěrečná práce 2 5 hodin formou individuálních konzultací z 20
CJc407 Mluvená čeština 8 hodin z 2
CJc408 Komunikace s cizincem 7 hodin z 2
CJc409 Žák s odlišným mateřským jazykem v českém vzdělávacím systému 7 hodin z 2
CJc410 Literatura v kontextu náboženství 8 hodin z 2
CJc411 Podoby nejnovější české a světové literatury pro mládež 8 hodin z 2
CJc412 Komentovaná četba odborného tisku 2 5 hodin z 2