DVVYCHPOR Studium pro výchovné poradce

Atributy: CCV_DVVYCHPOR_2018

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
Účastníkům CŽV zapisuje předměty organizační referentka.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
VYc_Mod1 Vývoj poradenských systémů v závislosti na teoriích pedagogiky a psychologie 6 hodin z 5
VYc_Mod2 Poradenské služby v podmínkách školy a jejich zařazení do školních poradenských služeb 6 hodin z 5
VYc_Mod3 Právní rámec výkonu poradenské činnosti 6 hodin z 5
VYc_Mod4 Školní třída, její vedení a diagnostika 6 hodin z 5
VYc_Mod5a Komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu) 1 6 hodin z 5
VYc_Mod6a Osobnost výchovného poradce - specifika role výchovného poradce ve školním prostředí 1 6 hodin z 5


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
VYc_Mod11a Základní diagnostické metody a intervenční techniky poradenské práce ve škole 1 6 hodin z 5
VYc_Mod12a Žák v kontextu služeb výchovného poradce 1 6 hodin z 5
VYc_Mod5b Komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu) 2 6 hodin z 5
VYc_Mod6b Osobnost výchovného poradce - specifika role výchovného poradce ve školním prostředí 2 6 hodin z 5
VYc_Mod7a Kariérové poradenství 1 6 hodin z 5
VYc_Mod8 Základní dovednosti vedení poradenské komunikace 6 hodin z 5


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
VYc_Mod10 Specifika podpory žáků se zdravotním postižením 6 hodin z 5
VYc_Mod11b Základní diagnostické metody a intervenční techniky poradenské práce ve škole 2 6 hodin z 5
VYc_Mod12b Žák v kontextu služeb výchovného poradce 2 6 hodin z 5
VYc_Mod13 Monitorování a evaluace výchovného poradenství 6 hodin z 5
VYc_Mod7b Kariérové poradenství 2 6 hodin z 5
VYc_Mod9 Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 6 hodin z 5


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
VYc_Mod14 Závěrečná práce a její konzultace odevzdání BP z 30