DV19ZSSCJ Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy – způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na SŠ

Atributy: CCV_DVZSSCJ_2017

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
Účastníkům CŽV zapisuje předměty organizační referentka.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJc301 Didaktika českého jazyka pro střední školy 1 6 hodin z 2
CJc302 Současné slovotvorné postupy 1 6 hodin z 2
CJc303 Textová lingvistika 1 6 hodin z 2
CJc304 Základy korpusové lingvistiky 6 hodin z 2
CJc305 Dynamika českého jazyka v diachronii a synchronii 1 6 hodin z 2
CJc306 Komentovaná četba odborného tisku 1 10 hodin z 2
CJc307 Závěrečná práce 1 individuální konzultace z 20
CJc308 Současná česká próza 9 hodin z 2
CJc309 Interpretace literárního textu pro střední školy 9 hodin z 2
CJc310 Didaktika literatury pro střední školy 1 9 hodin z 2
CJc311 Současná česká a světová literatura pro mládež 9 hodin z 2
CJc312 Opomíjené žánry v české literatuře 1 9 hodin z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJc313 Didaktika českého jazyka pro střední školy 2 6 hodin z 2
CJc314 Současné slovotvorné postupy 2 6 hodin z 2
CJc315 Textová lingvistika 2 6 hodin z 2
CJc316 Využití korpusů v praxi 6 hodin z 2
CJc317 Dynamika českého jazyka v diachronii a synchronii 2 6 hodin z 2
CJc318 Komentovaná četba odborného tisku 2 10 hodin z 2
CJc319 Závěrečná práce 2 individuální konzultace z 20
CJc320 Didaktika literatury pro střední školy 2 9 hodin z 2
CJc321 Současné české drama 9 hodin z 2
CJc322 Současná česká poezie 9 hodin z 2
CJc323 Aktuální otázky literární teorie 9 hodin z 2
CJc324 Opomíjené žánry v české literatuře 2 9 hodin z 2