DV19ZSSFJ Učitelství francouzského jazyka pro střední školy – způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na SŠ

Atributy: CCV_DVZSSFJ_2017

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
Účastníkům CŽV zapisuje předměty organizační referentka.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ3DC_FAT1 Analýza textu 24 hodin zk 6
FJ3DC_FDID Didaktika francouzského jazyka 24hodin zk 6
FJ3DC_FJDL Literatura pro mládež 12 hodin k 3
FJ3DC_FJS1 Překladatelský seminář 1 24 hodin z 4
FJ3DC_FUPP Akademické psaní 24hodin z 4
FJ3DC_SZP1 Závěrečná práce - projekt a konzultace konzultace z 5


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ3DC_FAT2 Současná francouzština 24 hodin z 4
FJ3DC_FJS2 Překladatelský seminář 2 24 hodin zk 6
FJ3DC_FKL1 Francouzská a frankofonní literatura 20. a 21. století 24hodin k 5
FJ3DC_FRST Stylistika 12 hodin z 3
FJ3DC_FVJZ Vývoj jazyka 24 hodin zk 6
FJ3DC_SZP2 Závěrečná práce - konzultace a odevzdání konzultace z 8