DV19ZSSNJ Učitelství německého jazyka pro střední školy – způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na SŠ

Atributy: CCV_DVZSSNJ_2017

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Zápis předmětů:
Účastníkům CŽV zapisuje předměty organizační referentka.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
NJ_ZP Závěrečná práce katedra NJ konzultace z 2
NJ3DC_1DID Didaktika pro střední školy V. Janíková konzultace z 4
NJ3DC_1ETY Etymologie R. Wagner konzultace k 4
NJ3DC_1JCV Jazyková cvičení C2 - 1 J. Dalsant, P. Marečková konzultace z 3
NJ3DC_1KUL Kulturní studia pro učitele němčiny na SŠ J. Dalsant konzultace k 4
NJ3DC_1LIT Vybrané kapitoly z německy psané literatury 1 P. Váňa konzultace k 4
NJ3DC_1PXE Oborová praxe na SŠ V. Janíková 5 dní z 3
NJ3DC_1PXP Oborová praxe na SŠ - příprava a evaluace V. Janíková 4 hod. z 2
NJ3DC_1TSN Tendence v současné němčině R. Wagner konzultace k 4


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
NJ_ZPo Závěrečná práce (závěr a odevzdání) katedra NJ konzultace a odevzdání práce z 4
NJ3DC_2AOT Aspekty odborného textu T. Káňa konzultace k 3
NJ3DC_2DSS Didaktika pro střední odborné školy V. Janíková konzultace zk 6
NJ3DC_2JCV Jazyková cvičení C2 R. Wagner, J. Dalsant konzultace zk 6
NJ3DC_2LIT Vybrané kapitoly ze současné německy psané literatury 2 P. Váňa konzultace k 3
NJ3DC_2MED Zprostředkování komunikace - jazyková mediace P. Marečková konzultace k 3
NJ3DC_2PRA Pragmalingvistika T. Káňa konzultace k 3