DV19ZSSRJ Učitelství ruského jazyka pro střední školy - způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na SŠ

Atributy: CCV_DVZSSRJ_2017

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
Účastníkům CŽV zapisuje předměty organizační referentka.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
RJs301 Akademické psaní 12 hodin z 2
RJs302 Nová ruská literatura 12 hodin z 2
RJs303 Práce s elektronickými zdroji v ruštině 12 hodin z 2
RJs304 Ruskojazyčná terminologie ve školní praxi 12 hodin z 2
RJs305 Ruština online 24 hodin z 3
RJs306 Vybrané kapitoly didaktiky se zaměřením na učitelství ruského jazyka a literatury 24 hodin zk 4
RJs307 Závěrečná práce 6 hodin z 1


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
RJs308 Jazykové zkoušky a testování na středních školách 24 hodin z 3
RJs309 Kapitoly z ruských reálií 12 hodin z 2
RJs310 Literární seminář pro pokročilé 12 hodin z 2
RJs311 Pragmatika a kognitivní lingvistika 12 hodin z 2
RJs312 Prezentační a komunikační dovednosti v ruštině 24 hodin k 3
RJs313 Slovanské jazyky v komparaci 24 hodin z 3
RJs314 Závěrečná práce – Odevzdání 6 hodin z 2